Flygtninge i fare

star_gray-1

Frontex i hastig men sen tilbagetrækning fra Ungarn

21.2.2021

Organisationen Border-non-violence oplyser i sin månedlige rapport, januar 2021, s. 14

Frontex i hastig tilbagetrækning fra Ungarn

Virkningerne af EU-domstolens afgørelse i december 2020, som underkender nøgleparten i Ungarns asyllovgivning, giver fortsat efterklang på internationalt niveau. Især domstolens kendelse om, at Ungarns pushback-praksis er i strid med nonrefoulement-princippet har fremkaldt reaktioner fra både civilsamfundet og EU-institutionerne.

Indtil videre har afgørelsen ikke fået den ungarske regering til at ændre kurs. Data offentliggjort af det ungarske politi viser tydeligt, at “pushbacks” er fortsatuformindsket siden EU-Domstolens afgørelse.
Der er gennemført lidt mindre end 5000 “pushbacks” fra afsigelse af kendelsen og til slutningen af ​​januar.

Som svar har EU-Kommissionen udtrykt sin bekymring og sagt, at det “straks ville sende en brev til Ungarn for at høre, hvilke handlinger, der er truffet eller planlagt til opfølgning af domstolens afgørelse. Ungarn har retfærdiggjort fortsættelsen af ​​sin “pushback”-praksis med bekymring over pandemien. Hvorvidt eller ikke sådanne begrundelser ville holde i retten er næsten ude af pointen – uanset hvad, da de med straffrihed tillader Ungarn at fortsætte med sine handlinger.

Derimod har Frontex, det europæiske grænse og kystvagt agentur reageret og ”besluttede at suspendere alle sine aktiviteter i Ungarn ”. Dette skridt er klart velkommen, men fortjener også at blive set i en
kontekst.

I en erklæring har Den ungarske Helsinki-komité (HHC) opsummeret interne Frontex-dokumenter
som tydeligt viser, at Frontex har været klar over alvorlige menneskerettighedskrænkelser ved
den ungarske-serbiske grænse siden 2016. Faktisk har agenturets officer for grundlæggende rettigheder anbefalet Frontex at afslutte sit samarbejde.

Tilsvarende klager fra den ungarske Helsink Komite har ført til undersøgelser, hvor  Frontex har været impliceret i betydelige overtrædelser af  menneskerettighederne igenem flere år.

Det er foruroligende, som Frontex ikke tidligere har svaret på disse velunderstøttede bekymringer, fordi det samme juridiske pres – overtrædelser af en EU-domstol som demonstreret af den ungarske stat – sandsynligvis ikke opnås i andre grænsekontekster.

De fælles tråde, der forbinder Ungarns og Frontex svar på afgørelsen er: langtrukne processer og ingen klare magt håndhævelser, hvilket fører til en forventning om straffrihed og en næsten fuldstændig uansvarlighed.