Flygtninge i fare

star_gray-1
  1. Vi opbevarer navn og email-adresse på modtagere af vores nyhedsmail i sikker web-server. 
  2. Medlemmers adresser er i et kartotek på harddisk, som kun forkvinde/mand har adgang til.
  3. Vi hverken videregiver eller sælger persondata. 
  4. Asylsøgeres persondata vi er i besiddelse af, har kun forkvinde adgang til. Personerne tildeles et fiktivt nummer under arbejdet med sagerne. Navne, fødselsdatoer, Id-numre eller andet der kan identificere en person slettes ved scanning. Papirdokumenterne matrikuleres. 
  5. Vi bruger ikke cookies