Flygtninge i fare

star_gray-1
Græsrodsfondens hæderspris 2003

Den 24. november 2003 fyldte Græsrodsfonden 25 år og uddelte i den anledning hæderspriser på 50.000 kr. til 4 græsrodsforeninger. Støttekredsen til Flygtninge i Fare var den ene af disse foreninger.

Vi valgte at uddele 30.000 kr. til familier på madkasseordning i asylcentrene.
Øvrige 20.000 blev brugt på udgifter i forbindelse med asylsager


Robinsohn-fondens pris 2009

Robinsohn-fonden uddelte 2009 to priser på hver 200.000 kr. til to græsrodsbevægelser, der arbejder for at skabe trivsel hos børn og unge med flygtningebaggrund.

Støttekredsen til Flygtninge i Fare var den ene af de to græsrodsbevægelser, der blev udvalgt.
Vi valgte at bruge ca. halvdelen af beløbet til et ferieophold til børn og unge med mange års opvækst i asylcentre. Anden halvdel blev brugt til at sende børn udvist til Kosovo på et rekreationsophold i nabolandet Montenegro.