Flygtninge i fare

star_gray-1

Tortur spreder sig i Europa som en ond virus

20. juni 2020

Sommeren er over os – og sommerferien for mange slut 
Der er Corona i luften og kræver vores opmærksomhed – 
Imens breder tortur sig i Europa som en ond virus

Den engelske avis The Guardian kunne 15, juni 2020 afsløre, at EU skjuler systematisk tortur mod migranter og flygtninge i Kroatien. Skandale om Kroatiens misbrug af EU-midler blev undgået med hjælp fra Embedsfolk i EU-kommisionen

Artiklen 15. juni 2020 indgår i en længere artikelserie om systematisk tortur mod migranter og flygtninge i kroatien –  og er lidt indforstået.

Her i nedenstående et kort resume af Mona Ljungberg og lidt baggrundsinfo

Resume:

Humanitære organisationer og menneskerettighedsorganisationer (her under “Flygtninge i Fare) og private menneskerettighedsforkæmpere har igennem flere år dokumenteret at Kroatien udøver systematisk tortur mod flygtninge og migranter, der forsøger at komme ind i EU via grænsen fra Bosnien til Kroatien.  Kroatien blev medlem af EU i 2013

I 2018 fik Kroatien 6,7 millioner Euro i ekstra-tilskud fra EU. Tilskuddet skulle anvendes til oprettelse af en vejlednings- og overvågningsprocedure af kroatisk politi, for at sikre at politiets grænsekontrol udføres i overensstemmelse med EUs regelsæt om menneskers grundlæggende rettigheder og EUs asyllovgivning.

Tortur mod flygtninge og migranter er hverken en del af EU’s officielle regelsæt eller asyllovgivning. men lovgivning er et – praksis noget andet.

Den kroatiske regering modtog ekstra-tilskuddet, men har altså ikke brugt pengene til at vejlede eller uddanne sit politi til at overholde menneskerettighederne og overholde forbuddet mod anvendelse af tortur

Den 22. september 2019 offentliggjorde EU-kommissionen alligevel en rapport om Kroatien og meddelte at Kroatien opfylder betingelserne (retssikkerhed m.m)  for også at blive medlem af Schengen (en form for guldmedlemskab af EU)

Januar 2020 forespurgte det irske EU-parlamentsmedlem Clare Daly EU-kommisionens embedsmænd om redegørelse for EU-tilskuddets anvendelse, da de jo åbenlyst ikke er blevet brugt til at sikre human behandling af flygtninge og migranter.

Kommissionens embedsfolk valgte at føre det irske parlamentsmedlem bag lystet. Interne e-mails mellem EU-kommissionens embedsmænd, som the Guardian har fået indsigt i, viser at embedsmændene mente, det ville blive en kæmpeskandale, hvis der kom frem i lyset og for EU-Parlamentet, at Kroatien ikke har brugt pengene til formålet: nemlig overvågning og oplæring af kroatisk politi til at udøve grænsekontrol uden at udøve tortur.

Istedet valgte EU-kommissionens embedsfolk at give det kroatiske ministerium en hjælpende hånd med at udfærdige en misinformerende rapport, idet Kroatien ikke selv kunne finde ud af det.

Keine Hexerei – nur Behendigkeit
(ingen hekseri – kun smidighed)

  • Skandalen over dem alle lever fortsat i stilhed: nemlig, at Kroatien kan være medlem af EU på trods af systematisk tortur mod migranter og flygtninge og politiracisme og overgreb mod mennesker med mørk hudfarve og lovligt ophold i Kroatien.

 

EU og Kroatien

  • Kroatien blev medlem af EU i 2013
  • Når et land bliver optaget i EU, er det første medlemsstadium.  Shengen-fællesskabet er et næste trin af medlemsstadiet. Groft skitseret kan sammenlignes med et sølv- og guldmedlemsskab af EU.
  • Kroatien er ikke medlem af Schengen-fællesskabet, men søger om at blive optaget.

 

Schengen-fællesskabet og reglerne for at blive optaget i fællesskabet

Schengen-fællesskabet er et EU-initiativ fra 1995. En aftale indgået mellem en række EU-lande og enkelte ikke EU-lande (Norge, Schweiz, Lichtenstein og Island)

Schengen-fællesskabet er de Rige og magtfulde landes klub så at sige og giver alle borgere, som bor i et Shengen-land ret til at bo og arbejde frit i alle Schengen medlems-landene, tilsammen kaldes de for Schengen-området.

For at blive medlem af Schengen, skal ansøgerlandet opfylde en række betingelser,

Et land som Kroatien, der grænser op til et ikke-EU-land, i dette tilfælde Bosnien, skal bevogte sine ydre grænser mod Bosnien og hindre at ikke EU-borgere uden opholds- og arbejdstilladelse eller gyldigt pas rejser ind over den kroatiske grænse og dermed ind i EU-område.

Bevogtning af grænsen skal foregå i overensstemmelse med EUs regler om ordentlighed og  humanitet og EUs asyllovgivning. Men i praksis udøves tortur mod flygtninge og migranter med EU-tilskud hertil.

Mange tusind migranter og flygtninge opholder sig I Bosnien og hver dag kommer nye til. Migranter og flygtninge forsøger hver dag at komme ud af Bosnien og ind i EU langs den kroatiske grænse

Der er et paradoks indbygget i EUs grænseregler om humanitet. Netop manglende støtte til lande som Bosnien, Grækenland, Italien, som alle er EUs ydre grænselande til de lande som flygtningene kommer fra, manglende vilje til at tage part i modtagelsen af flygtninge fra lande, der ligger længere inde i EU, bl.a Danmark, udgør en rollemodel for inhumanitet.

Den der er bedst til at fralægge sig ansvar….

.