Flygtninge i fare

star_gray-1

Gennem Enhedslisten har vi rejst spørgsmål i parlamentet. NGO’er i andre lande har brugt deres kontakter i parlamentet og rejst spørgsmål, så vi er mange på tværs af grænser


Den 12. maj 2021 har Nikolaj Villumsen Enhedslistens gruppe i EU-parlamentet på henvendelse fra Flygtninge i Fare fremsendt følgende spørgsmål til kommissionen:

Vedr. retten til at indrejse i et europæisk land og søge og blive tildelt  asyl, og retten til at opholde sig i pågældende land og være beskyttet under asylsagsbehandlingen

Danmark er som en af EU’s medlemsstater forpligtet til at overholde underskrevne traktater. Heriblandt EU’s Charter om grundlæggende rettigheder (CFR).

Ifølge art. 18 af CFR om asylret står skrevet følgende:

Asylretten sikres under iagttagelse af reglerne i Geneve-konventionen af 28. juli 1951 og protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab” 

Dog har Danmark alligevel inddraget opholdstilladelser for syriske flygtninge, med begrundelsen om at Syrien er sikkert, og ydermere indgået samarbejde med Rwanda om oprettelse af asyllejre i et 3. land.

Derfor spørger vi kommissionen:

  • Hvordan forholder Kommissionen sig til Danmarks inddragelse af opholdstilladelser til syriske flygtninge, med begrundelsen for at Syrien er sikkert?
  • Hvordan forholder Kommissionen sig til, at enkelte medlemsstater igangsætter sideløbende processer for en ny asylpagt?
  • Vil EU sikre at den nye asylpagt er i overnsstemmelse med CFR, herunder flygtninges asylret under iagttagelse af Geneve-konventionen?

https://www.europarl.europa.eu/RegData/questions/ecrites/2021/002592/P9_QE(2021)002592_DA.pdf