Vedtægter

Posted on by

Arbejdet for at sikre mennesker på flugt en stats beskyttelse og menneskerettigheder

 • “Flygtninge i fare” er en forening, der arbejder for at sikre mennesker, der er på flugt fra grusomheder, får ret til et nyt og sikkert hjemsted under respektable og værdige forhold
 • “Flygtninge i Fare” arbejder for at fremme menneskevenlige handlinger og  retten til at ytre sig uanset etnisk og national og religiøs oprindelse og uanset køn.
 • “Flygtninge i Fare2 arbejder for  at mennesker på flugt fra grusomheder får retssikkerhed og ret til livet i et andet land.

Arbejdet for oplysning

 • Foreningen Flygtninge i Fare arbejder for at sprede oplysning og viden om udøvelse af tortur, herunder nogle af de ekstreme forhold, der skaber torturbødler.

Bistand til udviste børn og unge

 •  Foreningen Flygtninge i Fare yder bistand til tvangsudsendte børn og unge i det omfang foreningen har økonomi og ressourcer. 

Politisk aktivitet og uafhængighed

  • Foreningen Flygtninge i Fare relaterer sig ikke til enkelte politiske partier, men samarbejder gerne med partiforeninger og politikere, der ønsker at virke for foreningens formål
  • Foreningen Flygtninge i Fare skal holde sig uafhængig af staten, og kan derfor ikke gå ind i statslige organer eller modtage statsstøtte.
  • Generalforsamling afholdes en gang årligt. Generalforsamling varsles 2 uger inden afholdelse.
  • Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som skal bestå af mindst 3 medlemmer. Generalforsamlingen fastsætter selv antal bestyrelsesmedlemmer der over.
  • Alle medlemmer af foreningen kan deltage og stille op. Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Hver 2. år den ene halvdel, hvert andet år forskudt vælges den anden halvdel.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal vælges en kasserer og en formand og en næstformand. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens virke og økonomi, her under repræsentativt ved henvendelser til forskellige instanser, med mindre andet er aftalt. Bestyrelsen har pligt til at oplyse medlemmerne om igangværende aktiviteter.
Støttekredsens bankkonto:
 Kontonummer: 6620 331 9607
   • Foreningens opløsning kan kun ske efter beslutning i bestyrelsen efterfulgt af en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele stemmer for. Ved en opløsning går evt.overskud til Læger uden Grænser.