Flygtninge i fare

star_gray-1

EU involveret i tortur og død på EU's grænser

Af: Mona Ljungberg: 5.12.2020

Grækenland

Grækenland er EUs ydergrænse mod havet. Flygtninge- og migrantbåde, der når ind på græsk farvand, presses af græske kystbåde tilbage til tyrkisk farvand eller Libyens. Der skydes også imod flygtningebådene. EU har indgået aftale med libyske militser om at tvinge flygtninge på Libysk farvand ind til Libyen. I libyen fængsles og handles migranter og flygtninge til slaveri.

Hvad er Frontex (i grove træk)

Frontex er et selvstændigt organ, nedsat af EU til at beskytte EUs ydre grænser mod ulovlig indtrængning (indtrængning af kriminelle)

Militær fra EUs medlemslande deltager i Frontex-grænseovervågning.  Frontex-overvågerne skal overvåge at lande, som ekvs. Grækenland, hvortil der kommer mange flygtninge fra havet, overholder menneskerettighederne på grænserne

Det er ikke ulovligt og dermed heller ikke kriminelt i overlevelsesøjemed  at søge tilflugt i et EU-land og søge asyl. Det er en menneskeret.

Mennesker i havsnød skal altid undsættes (international søfartslov)

Frontex eller ej, flygtning eller migrant eller ej: skibe eller fly, der opdager mennesker i havsnød, skal komme de druknende til undsætning. Det er international lov – folkelig forpligtigelse.

EUs Frontex gør det modsatte – sætter folk i livsfare

Men istedet for at overvåge og bidrage til overholdelse af menneskerettigheder og at redde mennesker, har Frontex  bistået den græske kystvagt med at jage migranter i små overfyldte både ud af græsk farvand og dermed sat migranternes liv i fare. Bl.a har tyske soldater på Frontex-mission iflg. Spiegel bistået Grækenland med de ulovlige “pushback’s” på havet af migranter og flygtninge.

Efter års klager til EU-parlamentet og kommission, henvendelser fra små og store NGO’er, og nu en dokumentar-serie fra tyske Spiegel, Østrigske ARD og sammenslutning med andre  velansete dokumentarmedier, har EU endelig bedt Frontex ledelse om en redegørelse.

Frontex lyver bevisligt for parlamentet

Frontex’s  direktør Fabricius Leggeri har så redegjort for parlamentet. I redegørelsen hævder Leggeri, at Frontex ikke kender til ulovlige pushbacks, og at han slet ikke er i tvivl efter at have forelagt Grækenland beskyldningerne, som Grækenlande pure tilbageviste.

Men da det er jo Grækenland, der beder Frontex om bistand til de ulovlige “pushbacks”, henter Frontex-direktøren sit alibi hos sin medforbryder.

Faktisk har danske forsvarssoldater, der var udsendt på Frontex-mission i græsk farvand, bekræftet de ulovlige pushback’s, og at det ikke var god tone at overholde menneskerettighederne. De danske udsendte nægtede at deltage i ulovlighederne og sende de nødstedte tilbage i gummibådene. Besætningen blev efterfølgende anklaget af Grækenland for “lydighedsnægtelse”.
(Kilde: dr.dk 5.3.2020 og dr.dk 4.6.2020

Der findes flere videoer optaget på Ægæerhavet af ulovlige “pushbacks” begået af græske kystvagter i samarbejde med Frontex.

EUs medvirken til tortur og død på den kroatiske grænse

Der er også indgivet utallige klager til EU over kroatisk politis tortur og mord på flygtninge og migranter ved den bosniske grænse. EU har bedt Kroatien om at redegøre for brug af EU-penge til opbygning af en grænseovervågning, der skulle forebygge ulovlige pushbacks og overgreb på flygtninge. – Redegørelsen afslørede at pengene ikke var blevet brugt til formålet, og var så mangelfuld, så kommissariatets embedsfolk frygtede en skandale, hvis den blev offentliggjort. Kommissariatet hjalp herefter Kroatien med at tilrette sin rapport, så den blev tilforladelig og kunne godkendes.

Hvor vidt Frontex har været og er involveret i tortur på den kroatiske grænse? Frontex har været involveret i grænseovervågning, og oplyser de har fanget menneskesmuglere. Men man kan ikke stole på at forsvarsenheder fra f.eks Tyskland eller Slovenien eller Østrig ikke har medvirket til ulovlige pushbacks af flygtninge og migranter til Bosnien. Slovenien og Østrig foretager ulovlige pushbacks af flygtninge til Kroatien, (flygtninge får ikke lov til at søge asyl i Slovenien og Østrig og sendes tilbage til kroatien). Kroatien foretager herefter ulovlige pushbacks af flygtningene til Bosnien. Det er en kæde af ulovligheder og overgreb på menneskerettighederne indenfor EU.