Flygtninge i fare

star_gray-1

Spiegel 10.11.2020 (oversættelse mona ljungberg)

EU-Kommissionen stiller ultimatum til Frontex-chefen, Leggeri

Ifølge SPIEGEL-undersøgelser er Frontex involveret i ulovlige pushbacks af flygtninge. Nu har EU-Kommissionen afhørt lederen, Fabrice Leggeri, af ​​agenturet for grænsebeskyttelse på et hastemøde.

Europa-Kommissionen forventer svar fra Frontex-chefen. Fabrice Leggeri er nødt til inden udgangen af ​​november at kommentere indvolveringen af ​​hans grænsebeskyttelsesagentur i ulovlige pushbacks af flygtninge. Dette er konklusionen på et hastemøde i Frontex-bestyrelsen tirsdag.

EU-kommissær Ylva Johansson tweetede´;  mødet er en god start, hun vil gøre processen gennemsigtig. Leggeri bør besvare Kommissionens spørgsmål på næste møde i bestyrelsen.

EU havde indkaldt til mødet for at drøfte en rapport fra SPIEGEL
EU-kommissær Johansson havde indkaldt mødet for at drøfte en rapport fra SPIEGEL. I en fælles undersøgelse med medieorganisationerne Bellingcat, Lighthouse Reports, ARD-magasinet “Report Mainz” og TV Asahi, har SPIEGEL afsløret, at Frontex-enheder i Det Ægæiske Hav har været  involveret i de ulovlige tilbagetrængning af flygtninge. Siden april har Frontex-ansatte vist sig at have deltaget i mindst seks såkaldte “pushbacks”.

En video viser, hvordan et Frontex-skib først blokerer en overbelastet flygtningebåd, men ikke redder folkene i båden. I stedet sejler Frontex-officerer forbi flygtningebåden med høj hastighed og forlader derefter stedet.

Under fortrolige samtaler med Frontex-embedsmænd er også blevet berørt, at de skulle pynte deres rapporter, inden de blev sendt til Frontex hovedkvarter i Warszawa.

Til dato er Frontex ikke gået detaljeret ind i påstandene. Alle rapporterede hændelser er videresendt til den græske kystvagt, som har indledt en intern efterforskning, oplyser Grænsebeskyttelsesagenturet i en erklæring. Min tvivl blev fjernet efter at have modtaget svar fra de græske myndigheder, sagde Leggeri  i et interview.

De græske myndigheder har heller ikke ønsket at kommentere detaljerne om “pushbacks”. Over hele linien benægter man beskyldningerne, selvom SPIEGEL og andre medier har dokumenteret pushbacks flere gange.

Ifølge deltagerne stod især de græske medlemmer af over for spørgsmål fra direktionen på mødet. Der blev blandt andet drøftet en erklæring, som havde til formål at understrege, at Frontex skal trække sig tilbage fra missioner som den i Det Ægæiske Hav i tilfælde af alvorlige og vedvarende menneskerettighedskrænkelser

En sådan bestemmelse findes allerede i Frontex-reglerne. Tjenestemænd fra nogle få medlemsstater nedlagde veto mod dette. Især de græske deltagere frygtede, at erklæringen kunne afsløre den græske regering.

Til sidst blev der aftalt et kompromis. Ifølge en Frontex-erklæring skal der oprettes et udvalg til at behandle juridiske spørgsmål i forbindelse med operationer ved havgrænserne.

Ifølge forslaget skulle Kommissionen koordinere udvalgets arbejde, og medlemslandene kunne deltage på frivillig basis. I komitéen skulle nogle medlemslandes bekymringer over “hybride trusler” også spille en rolle. Især Grækenland havde gentagne gange advaret om, at tyrkiske hemmelige tjenester kunne blande sig med migranterne på øerne.

Leggeri skal også stilles til ansvar over for parlamentet

Frontex siger også, at de ønsker at styrke de såkaldte grundlæggende rettighedsofficerer. Officererne hos Frontex er ansvarlige for at sikre, at grænsevagterne respekterer de grundlæggende rettigheder overfor dem, der søger beskyttelse. 

Imidlertid betragter observatører alle eksisterende interne overvågningsmekanismer i Frontex som utilstrækkelige.

Efter afsløringerne fra SPIEGEL og vores undersøgelsespartnere opfordrede flere MEP’er  Leggeri til at foretage en fuldstændig undersøgelse af beskyldningerne. Det grønne MEP Tineke Strik kritiserede Frontex-erklæringen tirsdag. Frontex meddelelse nævner ikke menneskerettighedskrænkelser ved grænsen, sagde hun. Et udvalg er ikke en erstatning for en virkelig uafhængig og gennemsigtig undersøgelse. “Borgerne skal vide, hvad der er sket, og hvordan menneskerettighedskrænkelser kan forhindres i fremtiden.”

Socialdemokraten Dietmar Köster kaldte den nye komité for et “røgslør”. Hvad den skal undersøge, er uklart. ”Det er et enestående forsøg på at distrahere fra ens eget ansvar og manglende overholdelse af menneskerettighederne,” siger Köster.

 Leggeris udsagn viser Frontex arrogance og ignorance. “Grundlæggende menneskerettigheder gælder for alle. Det Europæiske Agentur for Grænsebeskyttelse er heller ikke fritaget for at overholde dem, de er ikke hævet over loven.”

Leggeri bliver også nødt til at besvare spørgsmålene fra Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg i de kommende dage.