Flygtninge i fare

star_gray-1

Hellere købe sig aflad end at gøre en god gerning

Internt fordrevne afghanere

Kilde: Berlingske Tidende 22.11.2021

Op til middelalderen var det i Danmark muligt for pengestærke danskere at købe sig aflad i kirken, ønskede de at undgå skærsildens pinsler efter døden. “Aflad” var en syndsforladelse for synder i sagens natur men også for undladelse af at gøre gode gerninger i sit jordiske liv.

Den danske regering og forbundsfæller i Folkepartiet og Venstre er åbenlyst sunket tilbage til middelaldertilstande.

Danmark er rig på penge. Så rig åbenbart, at regeringen tillader sig at købe aflad til en pris af 40 millioner kroner og 23 afghanske tolke, skriver Berlingske: 1,7 million  kroner for hver tolk. Tolke som Danmark dels kunne have fået stor glæde af og dels har nydt stor glæde af under invasionen i Afghanistan. Danmarks afladspenge er ikke betalt til kirken, men til England.

Afghanere, der blev ansat som tolke af danske udsendte med tomme løfter om, at Afghanistan og afghanerne ikke ville blive ladt i stikken, en ny æra var sat i gang.

Den nye æra var sat i gang til den sluttede august 2021. Andre lande, hvis udsendte har fået hjælp fra Afghanere til tolkning m.m. begyndte at sætte ind med planer og evakuering, da Talibans fremmarch og indtagelse af hele Afghanistan blev åbenbar.

Danmark trak den til det sidste, så mange tolke og deres familier er ladt i stikken i Afghanistan og kan i dag ikke komme ud. – Og  i den danske regerings aftale med støttepartierne om at evakuere tolkene, er klausuler om, at “kun tolke der har været indsat indenfor de seneste 2 år evakueres eller kan få asyl”, (uanset det ikke er hvornår ophøret af arbejdsforholdet for Danmark fandt sted, men selve det at der har være et arbejdsforhold, der er farligt for de tidligere tolkeansatte), “kun 1 ægtefælle kan medfølge, hvis en tolk har flere ægtefæller” (uanset, at Danmark dermed straffer kvindelige ægtefæller for deres mænds flerkoneri, som jo er tilladt og  i Afghanistan

Læs om tolkene og aftalen med England i Berlingske her