Flygtninge i fare

star_gray-1

Asylsagsarkivet

Asylsagsarkivet indeholder resumeer af ganske få af de sager, vi har involveret os i igennem årene 2001 – 2016.

Grunden til de få:

det har simpelthen været umuligt at nå at lave resume over alle sagerne, vi har involveret os i.

I mange sager har det taget 5 – 8 år med nærmest daglige skriverier frem og tilbage med myndigheder i Danmark og Udlandet, orientering og opfølgning til medlemmer, støttegrupper og medier.

Når en sag endelig har været afsluttet enten med asyl – eller udvisning, så har der sjældent været tid til andet end at gå videre til næste…

Vi har valgt at lægge nogle få sagsresumeer ind, da de er repræsentative for mange andre sager. De er desværre ikke “undtagelsen” – men repræsentative for asylsagsproceduren i Danmark.