Flygtninge i fare

star_gray-1

Redningsskibet “Sea-watch 4 tilbageholdt af italienske myndigheder
(oversat fra tysk: Link til Sea-watch her)

I denne uge alene er ifølge Den Internationale Organisation for Migration (IOM) mindst 20 mennesker druknet under flugten over det centrale Middelhav.

Fredag ​​indgav Sea-Watch klage over tilbageholdelse af redningsskibet ​​Sea-Watch 4 for den administrative domstol i Palermo. Den 19. september 2020 beslaglagde Italienske myndigheder redningsskibet uden saglig begrundelse under en statskontrol.

Efter en 11-timers inspektion den 19.09.2020 nævnte de italienske myndigheder som årsag til beslutningen om beslaglæggelse blandt andet, at Sea-Watch 4 havde for mange redningsveste om bord, og at kloaksystemet ikke var designet til det antal mennesker, der måske skulle reddes. Men allerede i begyndelsen af juli bekræftede de tyske myndigheder over for Sea-Watch, at skibet opfylder alle sikkerhedskravene i den tyske flagstat.

Disse politisk motiverede inspektioner tjener  ikke til at øge skibets sikkerhed, men udelukkende til at forhindre redningsaktioner i Middelhavet. Sea-Watch 4 er det femte redningsskib, der  forhindres af en havnestatskontrol i at tage ud og gøre en indsats.

Vores klage har til formål at suspendere den officielle beslutning om tilbageholdelse af Sea-Watch 4 og få den ophævet. Den vilkårlige tilbageholdelse overtræder gældende europæiske og internationale søtransportbestemmelser om skibsfartssikkerhed, som Sea-Watch 4 fuldt ud overholder.

”Under påskud af ”sikkerhed” forhindres redning af mennesker specifikt med usaglige begrundelser. Vi må ikke vænne os til at redningsskibe ulovligt blokeres, og Europa lader mennesker drukne som afskrækkende virkning. Den, der kæmper for menneskerettigheder, må kæmpe på alle niveauer. Derfor har vi indklaget den vilkårlige tilbageholdelse af Sea-Watch 4. ”Vi har ikke kun ret moralsk, vores skibe er sikre og klar til at redde”, siger Johannes Bayer, administrerende direktør for Sea-Watch.

I den migrationspagt, som EU-Kommissionen har fremlagt, og dens ‘anbefalinger vedrørende redning til søs’, bliver det klart, at Italiens bureaukratiske chikane skal europæiseres. I navnet på den påståede sikkerhed ønsker EU-Kommissionen at gøre arbejdet med redningsskibe vanskeligere, selvom de længe har opfyldt nationale og internationale registreringsstandarder – som det blev bekræftet af registreringsstaten for Sea-Watch 4.

Det virkelige problem ignoreres fortsat fuldstændigt: mennesker drukner i Middelhavet, og at Stater skal opfylde deres pligt til at redde i stedet for at lave aftaler om  vilkårlighed og chikane mod civile søredningsorganisationer.

”Det er skammeligt, at EU debatterer høje regler og sikkerhedsstandarder for redningsskibe, mens mennesker samtidig drukner i Middelhavet, uden at EU-staterne opfylder deres redningspligt. I stedet for at ‘anbefale’ for at gøre vores arbejde vanskeligere, skal Europa-Kommissionen arbejde for at sikre, at medlemslandene overholder gældende lovgivning. Den tyske forbundsregering skal i sin stilling som rådsformandskab og som forhandlingspartner i flagstatens rolle tage en klar holdning til dette og bruge sin position til at sætte en stopper for at lade folk dø i Middelhavet og bringe en stopper for Europas racistiske udstødelsespolitik, ”siger Marie Naass, Sea-Watch’s politiske repræsentant.