Flygtninge i fare

star_gray-1

Derfor er denne mand så farlig en mand

Af: Mona Ljungberg, 29. juni 2020

Manden med den blide stemme, har et af Danmarks højeste embeder og taler længe i P1-morgen, mandag morgen den 29. juni 2020.

Jeg vågner til den blide stemme, der igennem radioen fortæller fake news, eller sagt på gammeldags dansk, spreder falsk propaganda i radioen om Danmark som “Duks”, når det gælder menneskerettigheder og et sikkert asylsystem og begrunder det med en dommer for bordenden af flygtningenævnet.

Manden med den blide stemme er minister for flygtningeområdet og hedder  Mathias Tesfaye.  Ordene, der kommer ud af munden på ham lyder saglige, når han står der og fortæller om dukse-Danmark og den nye sikkerhed i Syriens hovedstad Damaskus.

– og derfor er denne mand så farlig. – Farlig for de Menneskerettigheder som danskere og europæere har bygget op i årene efter 2. verdenskrig for at beskytte mennesker mod statslige overgreb og forfølgelse. – Farlig for mennesker på flugt, der mangler en eneste lille plet på jorden at kunne opholde sig i.  – Farlig for  mennesker, der har søgt beskyttelse i Danmark grundet livsfaren i deres hjemland. Dermed farlig for menneskeheden.

Danmark har begået en rapport 

Danmark har begået en rapport. Sin helt egen rapport, der i modsætning til rapporter fra velrenommerede menneskerettighedsorganisationer som Human Rights Watch m. fl. herunder danske Syrien-eksperter samt i modsætning til observatører fra FN konkluderer at det er sikkert at opholde sig i Damaskus i Syrien under præsident Assads regime.

Hvor har vi set sådan en dansk selvstændig rapport før?

Ah for nogle år siden (2014) begik Danmark sin helt egen rapport om Eritrea. Eritrea-sagen nåede til ombudsmanden, FN og kom i mediernes søgelys. I denne rapport, nåede den danske regerings udsendinge frem til (og i modstrid med realiteterne  i Eritrea), at det var helt sikkert for Eritreerne at blive i Eritrea og at afslå asyl til mennesker på flugt fra Eritrea. Et Eritrea med tilfældige arrestationer, tortur, arrestanters fosvindinger. Af en eller anden grund kunne den danske stats delegater ikke få øje på disse overgreb.  Nøjagtigt som vi ser nu i Syrien under præsident Assad.  

Faren i Syriens Damaskus er i stigning

  • Det er livsfarligt at opholde sig i Damaskus og være modstander af Præsident Assads regime
  • Det er livsfarligt at opholde sig i Damaskus og blive mistænkt for at være modstander af Præsident Assads regime
  • Der skal ikke så meget til at blive mistænkt for at være modstander af Assad. Det kan være en nabo eller chef, der bliver sur på dig og anmelder dig, så er du tabt.

I Syriens hovedstad, Damaskus, er et oprør igang. – Et oprør imod præsident Assad. – Krigen i Syrien startede med et oprør i 2011 mod præsident  Assad. Et oprør, som ikke afskaffede præsidenten. Oprørerne blev slået ned. Assad-loyale er blevet i Damaskus. Stormagter, som USA, Rusland, Israel, Tyrkiet og våbenfabrikanter og ekstremister som IS har siden brugt hele Syrien som krigsskueplads og sendt gu ve hvor mange millioner syrere på flugt.  En krig som ikke er slut endnu. De tilbageværende Assad-loyale er ikke længere loyale. De er i oprør i Damaskus gader.

Det er vanvid at bede nogle mennesker om at tage tilbage til Syrien. Vanvid ikke at stoppe enhver der har sit liv kært, eller drømmer om en tilbagevenden til det tabte fædreland. 

Tesfaye forsøger at tvinge syriske flygtninge tilbage. 

En sidebemærkning: I Danmark er man så ivrig så man betaler en mand 200.000 kr for at være rejst ud til Syrien og bringe sin hustru og børn med. Med til historien hører, at manden tog tilbage til Syrien med tilskud fra Danmark og trak sin kone med for her efter  at dræbe hende og deres fælles lille søn. 

Det danske Asyl-system er pilråddent!

I Danmark har vi et Flygtningenævn, som “burde” være en garant for asylsøgeres Retssikkerhed.

Men! for de fleste asylsøgere er deres asylsag afgjort i det øjeblik de møder den første tolk til første afhøring hos politiet.  Mange af politiets tolke har sprogvanskeligheder. Vanskeligheder med asylsøgerens sprog. Vanskeligheder med det danske sprog. Der digtes, og skrives og omskrives til, hvad tolken mener, asylsøgeren har sagt. Det er også politiets tolke, der bruges under afhøringen i næste instans, Udlændingestyrelsen, og hvor har jeg hørt mange gange fra en tolk, når jeg har været bisidder “det gør ikke så meget, at det hele ikke er så nøjagtigt refereret” – Men det er lige nøjagtigt, hvad det gør. –

For det er asylsøgeren, der senere bliver dømt som utroværdig, når han/hun senere forklarer som tidligere, for det er jo ikke helt den forklaring, der står i referater fra tidligere afhøringer, og asylsøgeren har jo selv godkendt indholdet. I god tro. – Og jo vist er der også asylsøgere, der ikke kan huske nøjagtige datoer for alt og om det var før eller efter den ene eller den anden bombe eller den 2. eller 3. dag de blev udsat for tortur, når ens liv har bestået af krig og tortur og flugten tager flere år og er et ligeså stort helvede på jord som forfølgelserne i hjemlandet. Man hæfter sig ikke i datoer og klokkeslet i den situation. Man hæfter sig i at få det overstået.

Hvad angår flygtningenævnets uafhængighed og den neutrale dommer for enden af bordet og Europas bedste asylretssystem: Det er FAKE FAKE FAKE OG GENOPLIVNING AF GAMMEL FALSK PROPAGANDA, Tesfaye har taget i brug.

Dommeren for bordenden skal rette sig efter de danske love. Det er det en dommer gør. En dommer giver afslag, hvis loven foreskriver et afslag.

Er du sexhandlet kvinde fra Nigeria, kan du være 99,9999 % sikker på afslag. Også selvom bagmændene står i Nigeria og venter på at sælge dig igen, når du returnerer eller tvangsreturneres til Nigeria fra Danmark.

Er du en lille pige fra Nigeria, der uden tvivl vil blive udsat for omskæring, og med en mor ude af stand til at beskytte, uanset hun er imod omskæring, så tager Flygtningenævnet overhovedet ikke stilling, men henviser til din mors sag. Og din mor kan ikke få asyl, da hun “kun” er forfulgt grundet sit køn og religion og på flugt fra sin ægtefælle.

Og skal jeg da lige hilse og sige: også i Flygtningenævnet er der tolkeproblemer. Tit anvendes tolke, der er inkompetente i asylsøgerens sprog. Utilstrækkelig og inkompetent tolkebistand er en integreret del af det danske asylsystem.

Politik, Magt, Holdninger

Politik i dag synes ikke at være et spørgsmål om magt for at gennemføre sine holdninger, men om magt for magtens skyld.

Imens Statsminister Mette Frederiksen prædiker solidaritet med samfundets svageste (i disse corona-tider alvorligt syge og gamle) – tilgodeser Tesfaye svinehundene og prædiker det modsatte og propaganderer for udsendelse af nogle af verdens mest udsatte borgere, og gerne med en løgn, så beskeden glider lettere ned, hos dem der  helst ikke vil være en svinehund, men dog ønsker flygtninge hen, hvor peberet gror, og dem der bare er autoritetstro og tror på alt, der kommer fra en minister i en regering og ikke undersøger så meget selv. Vi er jo så tillidsfulde i Danmark også når det gælder vores statsoverhoveder.

Hvor er de mange opfordringer fra Danmarks statsoverhoveder. Fra statsminister Mette Frederiksen? Matthias Tesfaye, minister for asyl- og indvandrer området? Sundhedsminister Magnus Heunicke?  til befolkningen om at udvise samfundssind over for verdens mest udsatte mennesker: mennesker uden et land, de kan tage sikkert ophold i.

Hvor meget Corona-solidaritet tror du, danske myndigheder og regeringsfolk har udvist med asylsøgere? – med mennesker i udvisningscentrene? – I Ellebæk fængslet, hvor udlændinge sidder under kummerlige forhold, og allerede inden Corona skarpt kritiseret af FNs tortur-komite for umenneskelige forhold. Nu kan corona bruges som undskyldning til at gøre livet endnu mere trangt og isolere de indsatte, så ingen rigtigt kan kontrollere, hvad der sker.

Dansk samarbejde med diktatorer og tortur-militser

“Vi samarbejder ikke med præsident Assad, men med andre diktatorer” sagde Tesfaye som noget af det mest selvfølgelige i mandag morgens P1. –

– Og på radioværtens uddybende spørgsmål, tilføjede han, at Danmark ikke kan samarbejde med præsident Assad, for så bliver Danmark uvenner med resten af verden.

Så det var altså i orden for Tesfaye at samarbejde med præsident Assad om udvisning af Syriske borgere til hans torturregime, hvis det øvrige Europa var parat til at vende det blinde øje til. Har den mand nogensinde hørt om ordet moral? Moral og forpligtigelse og samfundssind over for mennesker og menneskeheden

Danmark samarbejder med andre tortur-regimer, bl.a Afghanistan. Kvinder er fortsat underkuede og fængsles og straffes for at være udsat for voldtægt eller ulydighed mod deres ægtefæller. Danmark udviser kvinder til Afghanistan.

Danmarks bidrag til mishandling og mord af migranter i Libyen

Til slut en lille påmindelse om Danmarks bidrag til fangenskab og tortur og slavegørelse af flygtninge og mord på samme i Libyen. Danmark er Europas 3. største bidragsyder

Læs Danwatch, uafhængig undersøgende journalistik

Danmark støtter overvågningssystem der sender migranter tilbage til libyske overgreb

med venlig hilsen

Mona Ljungberg