Flygtninge i fare

star_gray-1

Ungarns bidrag til dehumanisering af mennesker

Hegn ved grænsen mellem Ungarn og Serbien. Indtil Corona har Ungarn tilladt ganske få at søge asyl i landet. Asylsøgerne interneres i lejre. Får en asylsøger afslag i 1. instans, kan afgørelsen appelleres, men asylsøgeren skal selv betale alle omkostninger til advokat. Voksne er blevet nægtet mad under interneringen og frivillige humanitære foreninger forbudt adgang og at uddele hjælpepakker.

EU-domstolen har pålagt Ungarn at give alle internerede mad.

Ungarn bruger Covid19 til at lukke adgangen til landet for alle ikke-europæere, og dermed adgangen til at søge asyl.