Flygtninge i fare

star_gray-1
 • Hun kom til Danmark som 10-årig sammen med hendes forældre
 • Forældrene fik afslag på asyl, dermed også hun
 • Hun boede 14 år i skiftende asylcentre og udsendelsescentre
  (Voksede op med 1 dags-varslede flyttepåbud fra center til center en del af årene)
 • Hun voksede op med sanktioner mod familien såsom fratagelse af retten til kontantydelser (hun og øvrige familie levede på udlevering af 3 daglige måltider mad i årevis)
 • Hun voksede op på trang plads (5 personer i 1 værelse) og livet pakket ned i papkasser og sorte plastiksække.
 • Som barn af forældre med afslag på asyl, gik teenageårene med 2 ugentlige meldepligter hos politiet
 • Hun voksede op med ansvaret for en psykisk syg mor –
  (ingen støtteindsats fra Danmark til børn, når psykisk syge forældre  er asylsøgere)
 • Hun blev ofte brugt som tolk hos lægen for sine forældre
 • Hun blev ofte brugt som tolk i asylsagen
  (henvendelser til myndigheder og advokat. – Og de mange myndighedsbreve skulle også oversættes)
 • Hun måtte som barn i asylsøgerfamilie ikke gå i folkeskole, og har derfor ingen afgangseksamen.
 • Hun måtte senere som ung i en asylsøgerfamilie ikke have lønnet praktik eller arbejde og kunne derfor hverken have lønnet arbejde eller uddannelse med praktik (lønnet)
 • Da hun blev myndig tog hun i desperation til Sverige og søgte asyl, og fik afslag som datter af afviste asylsøgere i Danmark.
 • Hun fik 25 år gammel asyl og 1 værelse og praktiktilbud fra jobcentret
 • Asyl betyder ikke varig opholdstilladelse. Hun lever stadig i uvished og med at udfylde lange skemaer hvert 2. år, når opholdstilladelse skal fornyes.
 • Tolkeopgaverne og ansvar for en psykisk syg mor er ikke ophørt
 • Hun havde som mange andre unge kvinder i hendes alder drømme om mand og børn
 • Hun mødte den eneste ene 27 år gammel og de har sammen fået et par børn.
 • Børnene har opholdstilladelse men kan ikke få dansk statsborgerskab
 • Hun er lige blevet færdig med seneste barsel og kan måske for første gang i sit liv få et lønnet arbejde, selvom hun ingen  uddannelse har,  nu hvor der er mangel på arbejdskraft.
 • For at få varig opholdstilladelse skal hun have haft midlertidig opholdstillade i 8 år og indenfor en periode på fire år skal hun have haft lønnet fuldtidsarbejde mindst 3 år og 6 mdr.
 • For at få Dansk Statsborgerskab skal hun have haft varig opholdstilladelse i mindst et år, ikke have modtaget kontanthjælp i 5 år, til politiafhøring, bestå en indfødsretsprøve m.m.
 • Hun er efterhånden 33 år og søger job – ikke praktikjob men et rigtigt lønnet job
 • Hun kunne også tænke sig en uddannelse. Endelig har Danmark bevilget hende et kursus, der kan give adgang til et rigtigt lønnet job.
 • Får hun lønnet arbejde og kan holde det mindst 5 år (der kan først ansøges om varigt ophold efter 3 år og 6 mdr, og der er lang sagsbehandlingstid) kan hun få varigt ophold.
 • Får hun lønnet arbejde og kan holde det i mindst 7-8 år (der kan først søges statsborgerskab efter 1 år med varigt ophold, og sagsbehandlingstiden til statsborgerskabet er lang) så kan hun få dansk statsborgerskab.
 • Får hun dansk statsborgerskab om 8 år, kan hendes børn også få dansk statsborgerskab. Så er ældste barn, som er undfanget, født og opvokset i Danmark, 14 – 15 år.
 • Til den tid vil hun være omkring de fyrre år og have levet 30 år af sit liv i Danmark og måske kunne leve op til betingelserne til det “helliggjorte” danske statsborgerskab

Sådan er livet for nogle flygtninge i Danmark.

Nb. Børnenes far er kommet til Danmark som voksen og fik kort efter asyl. Han knokler mange timer i døgnet for at opfylde tids- og lønkravs betingelserne og alle de andre betingelser for at opnå varig opholdstilladelse.