Flygtninge i fare

star_gray-1

Nazistiske ukrainekrigere fra Danmark

Man kan kun fordømme Ruslands invasion af Ukraine. Men nazister er ikke at foretrække. Det er jo som at få pest i stedet for kolera.

Researchkollektivet “Redox” har afdækket danske nazister tager til Ukraine for at mødes med andre nazister og slå russere ihjel.

De gavner ikke den ukrainske sag. P1-morgen lørdag den 16. juli 2022 har fulgt op på artiklen og interviewet den danske nazist Jesper Krogh Jørgensen.

Det er tilladt, som Jesper Krogh Jørgensen siger, den danske regering har selv opfordret til at tage til Ukraine og slås for ukrainerne.

Link til Redox artikel 14.7.2022

Link til P1-morgen 16.7.2022 med uddybende interview