Flygtninge i fare

star_gray-1

Menneskerettigheder under angreb

Argumentet “fra en anden tid” .

Martin Krasnik udtaler til P1 (Slotsholmen, torsdag d. 21.1.21) , at han mener Konventionen om Menneskerettigheder bør revideres og begrunder det i “den tid de blev skabt var en helt anden” (Skal for god ordens skyld også oplyses, at Krasniks bemærkning om konventionerne faldt i et interview på baggrund af hans leder samme dag i Weekendavisen om Støjbergsagen: nemlig en leder om, at det er på tide, at alle politikere overholder  international lovgivning, uanset  de finder den en klods om benet eller ej, bør læses https://www.weekendavisen.dk/2021-2/samfund/for-rigsretten)

Den tid, de blev skabt i konventionerne var en helt anden, så…. bringer mine tanker hen på, at det argument også ofte høres fra ledende politikere, og “tidsperioden” for skabelsen af konventionerne bruges som en retfærdiggørelse af deres ønske om udvidede magtbeføjelser til at forskelsbehandle, forfølge og udøve magtmisbrug imod mennesker, som man af en eller anden grund ikke kan lide eller bare finder irriterende at skulle udvise hensyn til.

Grundloven og folketing er fra en anden tid – er det så gammeldags nu?

Men hvis det alene handler om en konventions eller en lovs “alder og skabt i en anden tid”, så skulle vi og de alene ud fra den betragtning angribe den danske grundlov af 1848, sidst ændret 1953, efterkrigsårene, som var en anden tid, samme tid som menneskerettighedskonventionernes tilblivelse. Grundlovsændringen 1953 fratog kongehuset magt over rigsdagen/folketinget – indførte demokrati. Er det gammeldags og forkert fordi, det blev indført i en helt anden tid?

Grundlovsændring 1915 var også en anden tid og gav kvinder valgret

Den forrige grundlovsændring 1915 var også en anden tid og under en verdenskrig og gav kvinder i Danmark valgret. Er det forkert og gammeldags, fordi det blev indført i en anden tid og på en anden baggrund end i dag: nemlig den at kvinder ikke var regnet som ligeværdige individer.

Nej vel!

Menneskets fundamentale behov for rettigheder er fra urtiden (der omkring)

  • Og konventioner om menneskerettigheder er heller ikke gammeldags og ude af trit, fordi de blev indført i en tid, på baggrund af en verdenskrig med forfølgelse og mord på millioner af mennesker, hvor hele verden måtte sande, at der var brug for et overordnet organ, der begrænser  statslederes magt til at forfølge og begå mord og forpligtiger dem til at beskytte alle borgere uanset deres etnicitet og/eller religiøse og  politiske overbevisning, køn, handicap m.m.

Ministre og partipopulister kappes om at tilsidesætte og nedbryde de konventioner der beskytter hvert enkelt menneskes rettigheder til at have et familieliv, leve i frihed, og staternes forbud imod at udøve tortur og chikanere.

Las os håbe at Rigsretssagen mod Inger Støjberg bliver et vendepunkt i dansk politik og gør det moderne at opfylde formålet med konventionerne om menneskerettighederne, og for så vidt den danske lovgivning. Det er ikke konventioner og grundlov, den er gal med, men de politikere, der føler sig ophøjet til at nedgøre og genere og udskubbe mennesker af samfundet bare fordi de er født på bunden eller røg derned som følge af krig o.l.

Skrevet i al ære og respekt for de mennesker som ikke var beskyttet af konventioner, og for de mennesker som ikke er i dag men ve gud har brug for at blive det.

At melde sig ud af “menneskerettighedskonventionerne” – er at afskaffe folkets rettigheder i forhold til magthaverne.