Flygtninge i fare

star_gray-1

Efter at 52 mennesker allerede havde tilbragt to dage på havet, alarmerede de den 3. juli fra den maltesiske søge- og redningszone (SAR) til ”Watch the Med”  (overvåg middelhavet). (Watch the Med. Kan flyve ud med hellikopter og eftersøge).

”Seabirds” besætning fløj til de angivne koordinater og opdagede båden flyde i den maltesiske zone.

I mellemtiden var det eneste skib i nærheden ”Talia” kvægtransportør under  libanesisk flag. På baggrund af ”Seabirds” radiomeddelelser ændrede skibet kurs for at overvåge nødsituationen.

Da vi ringede til det maltesiske redningskoordinationscenter (RCC), nægtede de at modtage nogen oplysninger og lagde på med ordene ”Vi taler ikke med ngo’er”.

Om aftenen med stadig mere dårligt vejr beordrede den maltesiske RCC ”Talia” til at redde de ombordværende  og lovede de reddede mennesker at bringe dem til et skib, der tilhørte de maltesiske styrker.

Da det ikke skete, vendte ”Talia” til Lampedusa. De italienske myndigheder nægtede Talia indsejling i italienske territorialfarvande og instruerede skibet om at sejle til Malta. Efterfølgende nægtede den maltesiske RCC skibet indsejling i det maltesiske territorialfarvand, men tillod endelig en dag senere ”Talia” at kaste anker for at søge beskyttelse mod høje bølger.

Hverken de italienske myndigheder eller de maltesiske var villige til at tage ansvar for en redning.

Først efter at de reddede ombord  havde tilbragt 5 dage på handelsskibet under umenneskelige og nedværdigende forhold, og kun med støtte fra civilsamfundet og mange andre aktører, blev de endelig overført til en maltesisk patruljebåd og om aftenen den 07.07. bragt i land på Malta.

Link til Sea-watch.org – tysk tekst