Flygtninge i fare

star_gray-1

Frontex indklaget for EU-domstolen

25. maj 2021 –  Sammenslutning af menneskerettighedsadvokater “Front-lex” oplyser på sin hjemmeside (link til siden her)

For første gang i agenturets historie er der anlagt sag mod FRONTEX for krænkelser af menneskerettighederne ved EU-Domstolen.

FRONTEX har forsømt at indstille sine operationer i Grækenland på trods af alvorlige, systematiske og udbredte krænkelser af grundlæggende rettigheder i henhold til EU-lovgivningen.

En hidtil uset retssag mod FRONTEX blev forelagt EU-domstolen i dag af advokater fra front-LEX, Progress Lawyers Network, og det græske Helsinki Monitor (oversættelse: advokatnavne udeladt).

Anklagen blev indgivet på vegne af to asylansøgere; en uledsaget mindreårig og en kvinde. Da de ankom på europæisk jord (Lesbos, Grækenland), blev asylansøgerne med magt sendt tilbage, røvet, kidnappet, arresteret og kollektivt udvist. For at håndhæve denne udvisning blev asylsøgerne tvangsbåret tilbage til havet og efterladt på redningsflåder, der ikke havde nogen navigation, mad eller drikkevand. Derudover var asylansøgere, der forsøgte at søge beskyttelse i EU, ofre for yderligere ulovlige tilbagesendelse.

På trods af overvældende og uomstridelige beviser for de igangværende alvorlige krænkelser af grundlæggende rettigheder undlader FRONTEX og dets administrerende direktør Fabrice Leggeri at afslutte organisationens aktiviteter i Det Ægæiske Hav. Denne undladelse udgør en åbenlys krænkelse af EU’s charter om grundlæggende rettigheder, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt.

Frontex og Grækenlands handlinger er utvivlsomt rettet mod den ubetingede forebyggelse af migration – ligegyldigt hvad det koster. Den systematiske tilgang med vidtrækkende angreb på asylansøgere krænker retten til asyl, forbuddet mod refoulement, forbuddet mod kollektiv udvisning og udgør forbrydelser mod menneskeheden, herunder deportation.

I sine 17 års virke er det nu første gang, at FRONTEX bringes for retten for krænkelser af menneskerettighederne. For første gang vil en domstol skulle tage stilling til FRONTEXs medvirken i alvorlige overtrædelser af international og europæisk lov. Det er vores mål at holde EU ansvarlig. Vi opfordrer til at vende tilbage til retsstatsprincippet ved EU’s ydre grænser.

Omer Shatz og Iftach Cohen fra front-LEX: ”Vi har set videoer, der viser de værste forbrydelser, som menneskeheden kan forestille sig og har forbudt. Vi så direktøren for Frontex Leggeri fortælle EU-parlamentet og Kommissionen, at det, vi ser i disse videoer, faktisk ikke sker. Men 10.000 ofre vidner om, at disse forbrydelser begås dagligt på EU-territorium af et EU-agentur. EU-Domstolen er ansvarlig for at beskytte EU’s grundlæggende rettigheder. Hidtil har retten ikke gennemgået Frontex handlinger eller hjulpet de utallige ofre. Vi stoler på, at Domstolen vil høre ofrene, at den vil se, hvad alle ser, at den vil holde EUs grænsebeskyttelsesagentur ansvarlig og gendanne retsstatsprincippet i hele EU og på havene. “

Adv. Loica Lambert og adv. Mieke Van den Broeck fra Progress Lawyers Network: ”I EU og dets grænser kriminaliseres flygtninge og mennesker, der kommer flygtningene til hjælp. På samme tid og ved de samme grænser har Frontex begået grove overtrædelser af international og europæisk lov i årevis og har undgået retsforfølgelse. Tiden er inde til, at Frontex skal holdes ansvarlig for de forbrydelser, der er begået mod mennesker, der søger beskyttelse, dem, der er tvunget til at risikere deres liv til søs, fordi der ikke er nogen sikre og lovlige migrationsveje. “

Panayote Dimitras og Leonie Scheffenbichler fra GHM: ”De to ansøgere har mere end en gang haft succes med at komme til Lesbos, har endda mødt en lokal akademiker og har billeder af velkendte gader på øen. Ikke desto mindre, blev de brutalt vist bort fra øen af ​​græske myndigheder med støtte fra Frontex. De opnår ikke retfærdighed i Grækenland, hvor der ikke er nogen retsstat. De fortjener retfærdighed i Europa, når EU ønsker at hævde, at det overholder retsstatsprincipperne. ”