Flygtninge i fare

star_gray-1

Retslægerådet i bedste fald en flok "lusede amatører"

Af: Mona Ljungberg (17.7.2022)

DR-radio har siden 17. juni 2022 kørt en dokumentar-serie “Det levende bevis

To søstre var  8 og 15 år, da den yngste piges klasselærer fik “tanken”, at pigerne nok var blevet omskåret under et familiebesøg i Kenya. Klasselæreren tog derfor en samtale med den 8-årige pige, og mente at pigen bekræftede hendes opfattelse.  Klasselæreren foretog en indberetning til myndighederne. (Det skulle under en senere politiafhøring vise sig, at den 8-årige end ikke anede, hvad omskæring er, og måtte have det forklaret af politiet)

To somali/danske piger har med djævlens vold og magt at være omskåret

Det har senere vist sig, at de to piger ikke var omskåret. Så nu burde alt jo være fryd og gammen, men så let slipper man ikke, (hvad enten man er hvid eller brun eller sort), når folk i systemet har sat sig op til, at her er foregået noget fordækt, – og i sagen her har pigernes etniske baggrund, somali, talt med som bevismateriale mod pigerne og deres forældre.

Pigerne blev hentet ind til politiafhøring. – Og når man lytter til udsendelserne, hvad der er foregået, tænker man, en elefant ville have gebærdet sig mindre kluntet end klasselæreren, de sociale myndigheder, politiet, dommerne og retslægerne i denne sag.

Retslægerådet: Små ophøjede guder. – Er de også en flok “lusede amatører”?

Der er mange detaljer i DR-dokumentaren om alt det, der går galt hele vejen igennem systemet. Og der er rigtig gode grunde til at lytte til dokumentaren om de to piger. Dels grundet en grusom uretfærdighed og systemovergreb mod de to piger og deres forældre. Et system gennemsyret af faglig inkompetence, selvbekræftelsens profeti, – og vil jeg  mene, racisme. Det værste og det hele i en pærevælling.

Grænseoverskridende og nedværdigende behandling

Kort fortalt her, blev de to piger sendt til gynækologisk undersøgelse, hvad enten de ville eller ej. Undersøgelserne må i sig selv  have været mærkeligt og utroligt grænseoverskridende for to piger på 8 og 15 år, – og – havde de virkelig været omskåret; rædselsvækkende at skulle pilles ved kønsorganerne igen.

Der blev optaget video af undersøgelsen, og en Retslæge, der stort set ingen erfaring har i at vurdere småpigers kønsdele intakthed, mente at kunne se, pigerne var omskåret.

Politimisbrug og retslægemisbrug af folk med ekspertviden

Pigerne er sidenhen blevet undersøgt af andre gynækologer, der modsat Retslægen konkluderer, at der ikke er tegn på omskæring. En gynækolog blev sat under så hårdt pres af politiet, så han begyndte at tvivle på sig selv, oplyser han til DR. En anden gynækologs erklæring blev afvist som uvæsentlig af anklagemyndigheden med begrundelsen, at man jo havde retslægerådets vurdering, og en tredje gynækolog og med ekspertviden om “omskæring” blev også afvist af retslægerådet selv. – Alle tre gynækologer konkluderede uafhængigt af hinanden, at pigerne ikke er omskåret og deres kønsorganer intakte.

Når politiet lyver for at få “ret”

En antropolog med ekspertviden om somalikultur vedr. omskæring af  piger, blev misinformeret af politiet og hendes udtalelser på baggrund af misinformationerne misbrugt som bevismateriale i retssagen.

På politiets forespørgsel til antropologen om to “piger, der nylig var blevet omskåret” (politiet undlod at oplyse, at man faktisk ikke vidste, om pigerne var omskåret) oplyste hun, at det er normalt, at somaliske forældre i udlandet, der ønsker omskæring af deres døtre, får omskæring udført i Kenya.

Denne udtalelse blev af politiet vendt til, at “det er normalt, at somaliske familier i udlandet sender deres døtre til Kenya for at blive omskåret” – hvilket iflg. antropologen er direkte usandt. Iflg. antropologen er det ret sjældent, at somalifamilier i udlandet lader deres døtre omskære.

Pigerne selv har ingen myndigheder villet høre på. 

Pigerne har hele vejen igennem nægtet at være blevet omskåret. Den yngste af pigerne anede tydeligvis ikke hvad “omskæring ” var, da politiet konfronterede hende med, at hun skulle have sagt til sin klasselærer, at hun var blevet omskåret.

To piger er ikke omskåret men fik ødelagt  deres liv. Forældrene blev begge idømt 1½ års fængsel. De danske myndigheder smadrede en familie.  Familien blev dømt på den baggrund, at de er af somalisk afstamning og alle de danske fordomme, der følger med mod somalier. For man havde næppe kørt samme anklageprocedure om omskæring mod en hvid familie, eller latino.

I domsfældelsen mod forældrene og de to pigebørn indgår nemlig fordommen om  – det er normalt at somaliske familier i udlandet sender deres pigebørn til Kenya, – hvilket antropologen oplyste faktisk er unormalt, for somaliere i Europa har taget oplysningskampagnerne til sig om den skade, omskæring gør på piger og kvinder.

Men tænk hvis pigerne virkelig havde været omskåret.

For det første selvom omskæring foretages under bedøvelse, så er omskæring forbundet med stor smerte i mange dage efter. Det er jo ikke kun i det øjeblik, kniven sættes, at der er smerter. Det tager da dage og uger, måske måneder, førend en sådan smerte forsvinder og sårene heles.

Og det næste, hvad vil man egentlig opnå med at straffe forældrene og sætte dem i fængsel. Fængsling og fjernelse af børnene, er jo ikke for at beskytte omskårede børn. De vil både opleve at have været udsat for et smertefuldt overgreb og at deres forældre bliver straffede pga dem. – Og forældrene kan jo faktisk være omsorgsfulde forældre i andre henseender. Omskæring foretages ofte pga uvidenhed. – Og er de ikke omsorgsfulde forældre, er det stadig ikke fængsling og straf, der er behov for, men en hjælpende hånd til både børn og forældre, hvad enten de skal blive sammen eller bo hver for sig.

Men her i denne sag har de danske myndigheder pådraget to piger og deres forældre og søskende et voldsomt traume, som næppe nogen sinde kan heles, frataget pigerne en bekymringsfri barndom og teenageår og udhængt hele familien til offentlig skam.

Retslægerådet er inkompetente i mange sager om udlændinge

Når børn og unge asylsøgere kommer til Danmark og er uledsagede af forældre eller anden voksen familie, sendes de normalt til aldersvurdering. Aldersvurderingen foretages af Retslægerådet.

Aldersvurderingen foregår ved undersøgelse af tandsæt og af knogler. Retslægerne ser aldrig selv barnet, men vurderer udelukkende ud fra røntgentfoto, tandlægeudtalelse og anden læges beskrivelse.

Derfor er denne artikel især en anklage rettet imod retslægerådet.

Undersøgelserne i Danmark er for begrænsede til at vurdere et barn eller en ungs alder. Alligevel har retslægerådet ingen skrupler med at erklære børn for voksne. Aldersvurderingerne bliver simpelthen foretaget på et usagligt grundlag. – Og det har Retslægerådet ingen initiativer til at lave om på.

Og retslægerådet mener altså også at vide sig bedre til at vurdere end speciallæger med erfaring, når det skal vurderes om børn er afskåret. De har simpelthen ophøjet sig selv til små guder.

Politikernes larmende tavshed

Det er populært at tage afstand fra omskæring, og ingen politikere har holdt sig tilbage, da pigernes forældre blev dømt.

Men hvor er ramaskriget over politiets og retslægerådets ødelæggende og nedbrydende behandling af en familie. Det er jo psykisk tortur igennem år, pigerne og deres forældre har været udsat for.

Hvor er ramaskriget over en klasselærers fordomme kan føre til så vidtgående systemforfølgelse for en somalisk familie. – hvor er ramaskriget over, at der ikke var en eneste stopklods undervejs fra sociale myndigheder, politi, retslægeråd, domstole helt op til højesteret.

Jeg savner børnenes statsministers
fordømmelser, undskyldninger og tårer 
over denne så frygtelige uretfærdighed 

Det er retslægerådet, der tager stilling til om børn har været udsat for vold i hjemmet, når der er mistanke herom. Måske fanger man nogle børn, der ikke vil udlevere deres forældre. Men forløbet her viser, at der er al mulig grund til at være bekymret og se på Retslægerådets magt og hele proceduren.

I dag går det ud på at bevise med al magt, og systemet har magt, og straffe forældre, og ikke på at beskytte børnene. Børnene straffes med systemtænkning og ved at blive behandlet som en sæk kartofler uden en selvstændig tanke.

Det var hvad to somaliske piger og deres forældre blev udsat for.

Link til DR-dokumentaren: Det levende bevis

Med fordom skal land bygges

Venlig hilsen Retslægerådet