Flygtninge i fare

star_gray-1

Racisme

Danmark har afvist at give danske børn med en udenlandsk forælder ret til at leve med begge forældre i Danmark. Den ret får børnene nu efter en EU-dom

EU-domstolen har 5. maj 2022 afgjort, at et barn har ret til at leve med begge sine forældre i det land, hvor barnet har Statsborgerskab, hvis barnet har tilknytning til begge forældre. Udlændingestyrelsen meddeler at et større antal afvisningssager (iflg. Ægteskab uden grænser – ca 2000 sager siden 2017) nu vil blive undersøgt og evt genoptaget. Forældre, der har fået afslag før 2017 kan selv søge deres sag genoptaget.

pressemeddelelse fra Udlændingestyrelsen 14.10.2022