UNHCR APPEL

Posted on by

28.1.2021

UNHCR advarer om asyl er under angreb ved Europas grænser, og opfordrer indtrængende til ophør af pushbacks og vold mod flygtninge

https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/601121344/unhcr-warns-asylum-under-attack-europes-borders-urges-end-pushbacks-violence.html

(Dansk oversættelse)

Alarmeret over den stigende hyppighed af udvisninger og push-backs af flygtninge og asylansøgere ved Europas lande- og søgrænser opfordrer UNHCR, FNs flygtningeagentur staterne til at efterforske og standse denne praksis.

“UNHCR har modtaget en kontinuerlig strøm af rapporter om flere europæiske stater, der begrænser adgangen til asyl, returnerer folk, efter at de har nået land eller ind på territorialfarvand, og brugt vold mod dem ved grænserne,” siger UNHCRs assisterende højkommissær for beskyttelse, Gillian Triggs.

”Pushbacks udføres på en voldelig og tilsyneladende systematisk måde. Både med flygtninge trækkes tilbage. Folk , tvinges rundt, når de når ind til land, og skubbes derefter tilbage til havet. Mange har rapporteret vold og misbrug fra statsmagter. ”

Mennesker, der ankommer til lands, tilbageholdes også uformelt og returneres med magt til nabolandene uden hensyn til deres internationale beskyttelsesbehov.

Flygtningekonventionen fra 1951, den europæiske menneskerettighedskonvention og EU-lovgivning kræver, at stater beskytter folks ret til at søge asyl og beskyttelse mod refoulement, selvom de kommer ulovligt ind. Myndigheder kan ikke automatisk nægte indrejse til eller returnere mennesker uden at foretage en individuel vurdering af dem, der har brug for beskyttelse.

”At respektere menneskeliv og flygtninges rettigheder er ikke et valg, det er en juridisk og moralsk forpligtelse. Mens lande har den legitime ret til at forvalte deres grænser i overensstemmelse med international lov, skal de også respektere menneskerettighederne. Pushbacks er simpelthen ulovlige. ” siger Triggs.

”Retten til at søge asyl er en grundlæggende menneskerettighed. COVID-19-pandemien giver ingen undtagelser. Det er muligt at beskytte mod pandemien og sikre adgang til retfærdige og hurtige asylprocesser. ”

UNHCR har gjort sine bekymringer klar for de europæiske stater. Flygtninge-agenturet opfordrer til presserende undersøgelser af påståede krænkelser og mishandling baseret på troværdige vidnesbyrd, der bekræftes af ikke-statslige organisationer, medier og open source-rapportering.

”Vi anbefaler, at der oprettes nationale uafhængige overvågningsmekanismer for at sikre adgang til asyl, for at forhindre rettighedsovertrædelser ved grænserne og for at sikre ansvarlighed. EU-pagten foreslår også uafhængig overvågning, og vi opfordrer EU-medlemsstaterne til at støtte dette ”, siger Triggs.

Antallet af ankomster til EU falder fortsat hvert år. Antallet af dem, der ankommer ad søvejen og til lands i 2020 (95.000), faldt med 23 procent sammenlignet med 2019 (123.700 individer) og med 33 procent sammenlignet med 2018 (141.500).

”Med så få ankomster til Europa burde dette være en håndterbar situation. Det er beklageligt, at spørgsmålet om asyl forbliver politiseret og splittet på trods af et så stort fald i antal. ”

UNHCR anerkender, at nogle stater har et uforholdsmæssigt stort ansvar for at være vært for nyankomne. UNHCR opfordrer andre europæiske stater og EU til at udvise solidaritet ved at støtte dem.

UNHCR opfordrer også de europæiske lande til at opretholde deres eksisterende forpligtelser til beskyttelse af flygtninge ved at optage asylansøgere ved deres grænser, redde dem til søs og tillade afskibning og registrere og støtte nye asylansøgere.

UNHCR er parat til at hjælpe staterne med at opfylde disse internationale asylforpligtelser.

For mere information om dette emne, bedes du kontakte

I Genève (Global), Shabia Mantoo, mantoo@unhcr.org, +41 79337 76 50

I Europa bedes du konsultere den fulde liste over UNHCR-talspersoner her

https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/601121344/unhcr-warns-asylum-under-attack-europes-borders-urges-end-pushbacks-violence.html