Vedtægter for Flygtninge i Fare

Posted on by

Arbejdet for at sikre mennesker på flugt en stats beskyttelse og menneskerettigheder

 • “Flygtninge i fare” er en forening, der arbejder for at sikre mennesker, der er på flugt fra grusomheder, får ret til et nyt og sikkert hjemsted under respektable og værdige forhold
 • “Flygtninge i Fare” arbejder for at fremme menneskevenlige handlinger og retten til at ytre sig uanset etnisk og national og religiøs oprindelse og uanset køn.
 • “Flygtninge i Fare”arbejder for at mennesker på flugt fra grusomheder får retssikkerhed og ret til livet i et andet land.

Arbejdet for oplysning

 • Foreningen “Flygtninge i Fare” arbejder for at sprede oplysning og viden om udøvelse af tortur, herunder nogle af de ekstreme forhold, der skaber torturbødler.

Bistand til udviste børn og unge

 • Foreningen “Flygtninge i Fare” yder bistand til tvangsudsendte børn og unge i det omfang foreningen har økonomi og ressourcer.

Politisk aktivitet og uafhængighed

 • Foreningen “Flygtninge i Fare” relaterer sig ikke til enkelte politiske partier, men samarbejder gerne med partiforeninger og politikere, der ønsker at virke for foreningens formål
 • Foreningen “Flygtninge i Fare” skal holde sig uafhængig af staten, og kan derfor ikke gå ind i statslige organer eller modtage statsstøtte.
 • Generalforsamling afholdes en gang årligt. Generalforsamling varsles 2 uger inden afholdelse.
 • Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som skal bestå af mindst 3 medlemmer.
 • Generalforsamlingen fastsætter selv antal bestyrelsesmedlemmer der over.
 • Alle medlemmer af foreningen “Flygtninge i Fare” kan deltage og stille op. Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Hver 2. år den ene halvdel, hvert andet år forskudt vælges den anden halvdel.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal vælges en kasserer og en formand og en næstformand.
 • Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens virke og økonomi, her under repræsentativt ved henvendelser til forskellige instanser, med mindre andet er aftalt.
 • Bestyrelsen har pligt til at oplyse medlemmerne om igangværende aktiviteter.

Støttekredsen til Flygtninge i Fare

 • Foreningen “Flygtninge i Fare” har også en støttekreds til flygtninge i Fare. Alle, der ønsker at støtte foreningens formål kan blive medlem af Støttekredsen.

Kontingent fastsættelse

Foreningens generalforsamling fastsætter kontingent for støttekredsmedlemmer

 • Kontingent er pt 200 kr årligt for fuldt betalende
 • Kontanthjælpsmodtagere kan få gratis medlemskab.
  Pensionister med laveste pension halv pris

Regnskab

 • Der aflægges regnskab 1 gang årligt.

Opløsning

 • Foreningens opløsning kan kun ske efter beslutning i bestyrelsen efterfulgt af en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele stemmer for. Ved en opløsning går evt.overskud til Læger uden Grænser.