Shengen-aftalens sorte dag

Posted on by

23.01.2023: af Mona Ljungberg

Temmelig ubemærket, at fra 1. januar 2023 blev Kroatien optaget i Shengen-samarbejdet.

De fleste europæere kender Shengen-aftalen som europa-borgeres ret til  frit at krydse medlemslandenes interne grænser uden pas og ligeledes retten til at arbejde og bosætte sig frit i et af medlemslandene.

En anden del af Shengen-samarbejdet går ud på at beskytte Europas ydre grænser. Dette skal iflg. aftalen dog foregå med værdighed og respekt for de mennesker, der ulovligt forsøger at krydse grænsen.

Kroatien er storleverandør af tortur mod asylsøgere

Det er ikke ulovligt at krydse en grænse uden pas for at søge asyl og beskyttelse i et europæisk land. Det går Kroatien dog ikke op i. Politiets vagtværn ydmyger, plyndrer, gennemtæver, brændemærker asylsøgere og klæder folk nøgne inden de sendes tilbage til den bosniske side af grænsen.

De kroatiske bølle-metoder er velkendte også i EU.

Med indlemmelsen af Kroatien i Shengen-aftalen har EU blåstemplet tortur og anden nedværdigende behandling mod mennesker, der søger ind i EU.

Organisationen “Border Violence monitoring Network” har lavet et studie over 25.000 mennesker, der er blevet ulovligt afvist ved grænsen til Europa. Mange europæiske lande er involveret i ulovlighederne. Kroatien og Ungarn er storleverandører af tortur.

Bogen med listen over de mange ofre er desværre lang og kan læses ved at klikke på linket nedenfor

Link til siden med bogen her