De populære tilbagedrivelser – Den australske lektie

Posted on by

Menneskerettighedsorganisationen ESI har foretaget denne analyse

Essay 7.6.2021

Det er ni uger til den 28. juli, 70-året for Genève-flygtningekonventionen.

Denne konvention sætter kriterierne for,  hvem der er flygtning. Stater lover at sikre beskyttelsen af ​​enhver, der når deres territorium og opfylder disse kriterier. De forpligter sig til ikke at tilbagesende potentielle flygtninge i fare, hvilket blev skæbnen for titusinder af europæiske jøder, der forsøgte at undslippe forfølgelse i perioden før flygtningekonventionen blev vedtaget.

Det siges ofte, at non-refoulement (ikke tilbagesendelses) -princippet er hjørnestenen i det globale flygtningebeskyttelsessystem. Men der er to problemer:

  • For det første er det globale system til beskyttelse af flygtninge ikke globalt.
  • For det andet er respekt for non-refoulement-princippet ikke sikkert, selv i Europa, hvor flygtningekonventionen er blevet ratificeret af de fleste stater.

Australiens tilfælde viser, hvor hurtigt en social konsensus til fordel for tilbagesendelser kan opstå, selv i lande, der for lang tid siden ratificerede konventionen.

Det asiatiske konventions-afvisning

Øst- og Sydøstasien afviser beskyttelses-konventioner. Her er 22 stater hjem for næsten 4 milliarder mennesker. Det er halvdelen af den globale befolkning. Regionens økonomiske vægt og globale indflydelse forventes at vokse yderligere i de kommende årtier. For Genève-flygtningekonventionen er Asiens fremgang imidlertid næppe betryggende.

I denne region har få lande ratificeret konventionen. Af dem, der har, anvender de fleste den ikke, tilbyder hverken beskyttelse (Kina) eller genbosættelse af flygtninge udvalgt af UNHCR. Malaysia, Indien og Sri Lanka tillader UNHCR at uddele flygtningestatus på deres territorium. De forventer dog, at personer, der bliver identificeret som flygtninge genbosættes andre steder end i deres lande. Da få asiatiske lande deltager i genbosættelse, betyder det, at flygtningene typisk skal flyttes til andre kontinenter.

Hvis man inkluderer de beslutninger, UNHCR har truffet, blev 24.000 mennesker i 2019 tilbudt international beskyttelse i hele regionen. Canada alene tilbød så meget beskyttelse det år. (For det samlede antal flygtninge, der er tilbudt beskyttelse i denne region og andre steder, se her)

I årtier har Australien været alene om tilslutning til beskyttelses-konventioner i denne region. Selv i dag vil enhver flygtning, der forlader Iran og drager mod øst, krydser Pakistan, Indien, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore og Indonesien, være nødt til at nå til Australien for at komme til et land, der har ratificeret flygtningekonventionen. Australien var blandt de første lande i verden, der gjorde det. I 1978 var det blandt de første lande i regionen, der oprettede et nationalt asylsystem. Det blev en af ​​de førende destinationer i verden for genbosættelse af vietnamesiske bådfolk. Det er fortsat det eneste land i denne region, der hvert år modtager et par tusinde flygtninge til genbosættelse.

Samtidig udøver Australien en aggressiv refoulementpolitik (tilbagesendelsespolitik). En regeringsvideo fra 2014 opsummerer Australiens politik:

”Beskeden er enkel: hvis du kommer ulovligt til Australien med båd, finder du aldrig en måde at blive australsk statsborger på. Reglerne gælder for alle: familier, børn – der er ingen undtagelser. ”

Siden midten af 2013 har de konservative og Labour-regeringer sendt den samme besked til Hazara fra Afghanistan på flugt fra Taliban, til kristne konvertitter fra Iran, der flygter fra den Islamiske Republik, og til flygtninge fra Sudan, der flygter fra vilkårlig vold i Darfur: hvis du forsøger at komme over havet uden visum, får du aldrig beskyttelse her. Denne politik gælder stadig i dag under navnet “Operation Suveræne  Grænser.” Det betyder, at den australske flåde vil vende ”enhver båd med asylansøgere, den møder, og sende den tilbage til Indonesien eller Sri Lanka. Alternativt kan flåden overføre asylansøgere til tilbageholdelsescentre på Stillehavsøerne Manus i Papua Ny-Guinea eller mikrostaten Nauru, tusinder af miles fra Australien, til såkaldt “udenlands” behandling af eventuelle asylansøgninger.

Hvordan refoulement (tilbagesendelse) blev populær

Fire ting er slående ved denne politik: dens effektivitet, brutalitet, popularitet og magtesløshed  hos selv de mest veltalende kritikere. Lad os se på hver punkt i rækkefølge.

Effektivitet

Ikke en gang, men to gange siden 2000 har en kombination af pushbacks og udenlands-behandling reduceret antallet af uregulerede ankomster til nul. Dette skete efter, at premierminister John Howard indførte denne politik i august 2001: antallet af mennesker, der ankom uregelmæssigt i både, faldt fra mere end 12.000 på tre år til mindre end 300 på seks år. Howard kaldte dette for Stillehavsløsningen.

Faldet i flygtninge-ankomster var endnu stærkere, efter at en anden premierminister, Tony Abbott, lancerede “Operation Suveræne grænser” i september 2013: antallet af mennesker, der ankom uregelmæssigt i både, faldt på fem år  fra 52.000  til nul fra 2014 og frem.

Brutalitet

Robert Manne, en førende australsk offentlig intellektuel og efterkommer af europæiske ofre for Holocaust, kaldte i 2018 dette en “næsten unik grusom asylpolitik“. Ifølge Manne var målet at fratage folk “al værdighed og håb”, at blive “ubarmhjertigt og systematisk ødelagt“. Ødelæggelsen af  disse mennesker i både krop og sjæl er ingen hemmelighed. Da den australske premierminister forklarede sit lands grænsepolitik for den amerikanske præsident i en telefonsamtale i 2017, var Donald Trump imponeret: “Du er værre end jeg er.”

Greg Lake fra den australske immigrationsafdeling var ansvarlig for at styre lejrene på Nauru og Manus i 2012. Han forklarede senere, at intentionen bag foranstaltningerne havde været klar for alle: at fratage befolkningen på øerne ethvert håb for fremtiden. Derfor fik de et nummer og blev aldrig tiltalt med deres navn. Deres daglige liv var organiseret ned til mindste detalje, så de ikke havde kontrol over deres liv, og forældre ingen kontrol over deres børns. De fik at vide fra starten, at de ville sidde fast i mange år.

John Zammit, en australsk psykolog, der arbejdede på Manus Island i 2013, beskrev senere lejren som ”helvede” og den psykologiske pleje, som han skulle yde der som meningsløs. Zammit så ”mennesker falde fra hinanden” foran sig, nedslidt af et liv, der var som et mareridt: ydmygende dage bag hegn, meningsløse regler, indsatte, der måtte tigge selv om toiletpapir og sæbe. Mange faldt i apati efter mange års fængsel og usikkerhed og stod i kø hver nat for sovepiller og antidepressiva. Andre skadede sig. En flygtning blev slået ihjel af sikkerhedspersonale under optøjer, en anden døde på grund af forsinket behandling. Fra 2013 til 2018 begik 14 indsatte selvmord på Manus og Nauru.

John Zammit beskrev forholdene i lejrene som tortur. I februar 2020 skrev anklageren for Den Internationale Straffedomstol i Haag til et australsk parlamentsmedlem, at i henhold til  Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol: synes “en del af behandlingen i asylcentrene på Nauru og på Manus Island at være i overensstemmelse med en underliggende fængsling eller anden alvorlig fratagelse af fysisk frihed“.

Varigheden af og betingelserne for tilbageholdelserne forårsagede migranter og asylansøgere – herunder børn – målbart alvorlige psykiske lidelser … Disse tilbageholdelsesbetingelser ser ud til at have udgjort grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling, og alvoren af den påståede behandling ser således ud til at have været sådan, at det var i strid med grundlæggende folkeretlige regler.

Abdul Aziz Muhamat, fastholdt 6 år i Manus camp(@Michael Green)

En måde at forstå Manus ‘virkelighed på er at lytte til en række samtaler, der oprindeligt blev gennemført i hemmelighed via tekstbeskeder sendt mellem Abdul Aziz Muhamat, en Darfur-flygtning, der blev tilbageholdt i Manus i seks år, og en australsk journalist:

Link til  – beskederne

De menneskelige omkostninger ved denne politik er også beskrevet i mange rapporter, lækkede filer og dokumentarfilm:

UNHCR om Manus og Nauru, 2016

Guardian: the Nauru Files, 2016

Human Rights Watch on
Australia/PNG: Refugees Face Unchecked Violence, 2017

Chasing Asylum, the film

Udefinerlig desperation: De tragiske mentale sundhedsmæssige konsekvenser af
udenlands-behandling på Nauru, MSF 2018

Populære “pushbacks”

I 2019 blev Abdul Aziz Muhamat tildelt en prestigefyldt menneskerettighedspris i Genève. I 2019 vandt en anden Manus-fange, den iranske kurdiske forfatter Behrouz Boochani, en prestigefyldt litterær pris for en roman baseret på hans oplevelser. Og alligevel, selv da den australske offentlighed lærte mere om virkningerne af Australiens politik på mænd, kvinder og børn, som de kunne se og høre, forblev flertallets støtte til “Operation Suveræne Grænser” intakt.

Er australiere et folk uden empati? Er deres politikere særligt grusomme? De korte svar er nej og nej. De længere svar er mere komplicerede.

Australien er et samfund af indvandrere. Dets befolkning er steget fra 7 millioner i 1945 til 25 millioner i dag. Det forbliver i dag blandt de lande, der støtter indvandring i verden mest, kun næstefter Canada. En rapport fra Scanlon Foundation fra 2019 bemærker, at 64 procent var enige i udsagnet “Indvandrere i dag gør vores land stærkere på grund af deres arbejde og talenter.” Dette er tæt på Sverige og langt over Italien (12 procent), Grækenland (10 procent) og Ungarn (5 procent). 67 procent af australierne støtter forskellig indvandring. 70 procent afviser forskelsbehandling af indvandrere på grund af race eller religion. 85 procent er enige i, at “multikulturalisme har været godt for Australien.”

Indtil 1970 havde Australien det, der dengang blev kaldt et  “Hvid Australien-indvandringspolitik”. Imidlertid er disse dage med officiel racisme væk. Fra starten af 1970’erne genbosatte Australien næsten 160.000 vietnamesiske flygtninge. Undersøgelser viser, at støtte til diskrimination efter modellen af ​​den historiske “Hvidt-Australia-politik” ikke opnår støtte fra mere end 30 procent af deltagerne i besvarelsen.”

Racisme forklarer ikke flertalsstøtte til “Operation Suveræne grænser”. Heller ikke nogen indgroet fjendtlighed over for flygtninge. De fleste australiere tror på beskyttelse af flygtninge og genbosættelse. 80 procent var i 2016 enige om, at ”flygtninge, der er blevet vurderet i udlandet til at være ofre for forfølgelse og havr brug for hjælp”, skulle bringes til Australien. I 2015 støttede 58 procent  regeringens plan om at bringe yderligere 12.000 flygtninge fra den syriske konflikt til Australien, og 34 procent var imod. Halvdelen af ​​australierne er også bekymrede over hård behandling af asylansøgere. Adspurgt: “Er du personligt bekymret for, at Australien er for hård i sin behandling af asylansøgere og flygtninge?” , sagde 48 procent i 2019, at de var “meget” eller “noget” bekymrede.

Hvad med australske politikere? I 2001, efter at have taget pushback-politikken til sig og åbnet Nauru-opholds-centret, sagde premierminister John Howard:

Vi har et generøst åbent hjerte, der tager flere flygtninge pr. Indbygger end nogen nation undtagen Canada, vi har en stolt rekord i  at byde folk fra 140 forskellige nationer velkomne. Men vi vil bestemme, hvem der skal komme til dette land, og under hvilke omstændigheder de skal komme … vi vil bestemme, og det skal ingen andre, der kommer til dette land.

Efter at have lovet og leveret kontrol i august 2001 steg Howards parti i afstemningerne, og han blev genvalgt. Men i 2007 gjorde Kevin Rudd, lederen af ​​Labour Party, det modsatte. Rudd henviste til den barmhjertige samaritan som en inspiration og lovede at afslutte Stillehavsløsningens politik (pasific solution) , som valgløfte. – Han vandt også valget.

Rudd blev premierminister i november 2007. I februar 2008 meddelte hans immigrationsminister, at Howard-politikken var afsluttet, og kaldte det en ”kynisk, kostbar og i sidste ende mislykket øvelse.” Centrene på Manus og Nauru blev lukket.

Dette var et vendepunkt. Men, Labour havde ikke udviklet nogen plan ud over at modsætte sig Howards politik. Ideen var at behandle alle uregulerede ankomster på juleøen, som havde kapacitet til at huse 400 mennesker. Antallet af mennesker, der ankommer med båd over Det Indiske Ocean, steg i 2008 – 2009 imidlertid fra 161 til 2.726, i 2009 – 2010 til 6.555. Bådflygtninge var igen det dominerende emne i australsk politik.

En anden menneskelig pris blev også synlig: det store antal mennesker, der druknede for at nå Australien. En frygtelig ulykke blev fanget på tv og  fandt sted i december 2010 ud for juleøen. En anden ulykke fik den australske essayist Robert Manne til at skrive i 2011

”I weekenden omkom måske to hundrede asylansøgere ud for Java-kysten undervejs til Australien. Et nøglespørgsmål om Australiens asylsøgerproblem blev endelig løst. Ingen kan længere lade som om, at et regime med spontane asylansøgers bådeankomster og landprocesser  ikke medfører alvorlige og uden tvivl uacceptable risici. ”

Labour-regeringen forsøgte at genvinde kontrollen. I sommeren 2012 blev Manus og Nauru genåbnet, men kun en lille del af dem, der ankom nu, blev sendt derhen. Og både ankom fortsat i stadig større antal.

Derefter gik premierminister Rudd længere. Den 19. juli 2013 erklærede Kevin Rudd:
Fra i dag vil asylansøgere, der kommer her med båd uden visum, aldrig blive bosat i Australien. Under det nye arrangement, der blev underskrevet med Papua Ny Guinea i dag – den regionale bosættelsesordning – vil uautoriserede ankomster blive sendt til Papua Ny Guinea til vurdering, og hvis de bliver fundet en flygtning, vil de blive bosat der … Vores land har fået nok af menneskesmuglere, der udnytter asylansøgere og at se dem drukne på åbent hav… Der er ingen grænser for antallet af mennesker, der kan overføres til Papua Ny Guinea.

2013 var året med de fleste uregulerede migrant-ankomster i den australske historie: 20.587. Da valget nærmede sig i september, kæmpede oppositionslederen Tony Abbott for “et militærledet indsats til bekæmpelse af menneskesmugling og til at beskytte vores grænser“. Han kaldte det “Operation Suveræne Grænser”. ” Den 16. august 2013 erklærede Abbott: ”Dette er vores land, og vi bestemmer, hvem der kommer her … Jeg vil betragte mig selv som meget vellykket, hvis vi kan komme tilbage til en situation med at modtage tre (migrant)både om året. Naturligvis er vores ideal at modtage nul (migrant)både. ”

Labour tabte valget. Inden for to uger efter hans valgsejr iværksatte Abbot Operation “Suveræne Grænser”. Ved årets udgang var 31 både med mere end 770 mennesker tvunget tilbage. Den australske regering havde bragt omkring 1.600 mennesker til øerne Nauru og Manus mellem 2001 og 2007. omkring 3.100 mennesker blev ført dertil mellem sommeren 2013 og i dag. Fra 2014 stoppede (migrant)både med at ankomme til Australien. En undersøgelse fra 2016 viste, at 69 procent var enige om, at “regeringen skulle tilbagesende bådene, når det er sikkert at gøre det.”

Magtesløs opposition

“Operation Suveræne grænser” blev kritiseret fra det øjeblik, den blev lanceret. Og alligevel var de der talte for at få de australske ledere til at afslutte denne politik uden indflydelse. Det er vigtigt at prøve at forstå, hvilke argumenter der ikke kunne overbevise, og hvorfor.

Et argument, der ofte fremsættes, vedrører omkostningerne ved denne politik. Disse omkostninger var enorme, af den australske flygtningehjælp estimeret til omkring 6 milliarder euro siden 2013. For nylig bemærkedes i en rapport fra en anden gruppe af ngo’er, at omkostningerne ved udpåhavet-aktionen  er mere end 365.000 euro pr. Person pr. År for Australien.

I 2017 nåede den australske regering desuden til et forlig med Manus-tilbageholdte om at betale dem mere end 47 millioner euro “foretrukken fremfor en seks måneders retssag, der ville have involveret bevis for retten for tilbageholdelser for mord inde i tilbageholdelsescentret, systemisk seksuel og fysisk misbrug og utilstrækkelig medicinsk behandling, der har ført til personskade og død. ” Dette er enorme summer, men alligevel ødelagde offentliggørelsen ikke den folkelige støtte. Omkostningsargumenter kunne ikke bevæge dem, der går ind for stærke grænser.

Et andet argument fra kritikere vedrørte lovligheden af ​​Australiens politik: påstanden om, at Australien overtrådte sine internationale forpligtelser. Men der er ingen international domstol, som nogen kan henvende sig til for at etablere en stats overtrædelse af flygtningekonventionen. Imidlertid støttede den australske højesteret konsekvent alle aspekter af denne politik i adskillige domme.

Et tredje argument handler om Australiens internationale omdømme. Dette var et stærkt argument i 1970’erne for australske beslutningstagere under krisen med de vietnamesiske bådflygtninge. Og alligevel, som vi har set, er Australien i dag stadig førende i regionen i tilbud af støtte til flygtninge. I mellemtiden har regeringer i hele Sydøstasien i årtier foretaget tilbagesendelser. Det er heller ikke sandsynligt, med en offentlig skam i andre vestlige demokratier. USA tog åbenlyst pushbacks i brug mod bådflygtninge der flygtede fra det brutale diktatur i Haiti, længe før Australien gjorde, og den amerikanske højesteret støttede pushbacks foretaget af den amerikanske flåde og kystvagt . En af de første reaktioner på John Howards ø-politik kom fra Storbritanien under premierminister Tony Blair, Danmark og Holland, som foreslog en debat om, hvorvidt en lignende grænse- og asylpolitik også kunne værenødvendig i Europa.

I dag er det tydeligt, at mange lande i verden, også i Europa, hellere vil efterligne end kritisere Australien. I august 2018 erklærede Matteo Salvini, Italiens daværende indenrigsminister, at Italien skulle efterligne Australiens “No Way” grænsekontrolpolitik for at stoppe alle, der forsøgte at krydse Middelhavet fra Nordafrika:

I ved, at der i Australien er princippet om ”no way” – ingen af ​​dem, der reddes til søs, sætter foden på australsk jord, ”sagde Salvini. ‘Dette skal vi også indføre [i Italien]. Mit mål er ikke omfordeling [af flygtninge] i Europa, men i afgangslandene … Bangladesh, Eritrea, Sudan, Elfenbenskysten, Tunesien, Pakistan, Mali. ‘Ægte flygtninge, der flygter fra krig, skal screenes i udlandet og komme til Europa’ ikke i gummibåde, men i flyvemaskiner, sagde Salvini. ” (24. august 2018)

Med fokus på uregulerede ankomster tog Matteo Salvini sit parti, Lega, fra 6 procent ved valget i 2014 til 34 procent i 2019. Hans “Lega” er fortsat det mest populære parti i Italien i dag. Og han er ikke den eneste europæiske leder, der har set på Canberras afskrækkelsespolitik for at opnå inspiration. Det gjorde også Viktor Orban fra Ungarn, der vandt sit genvalg på en anti-migrationsplatform i 2018; Sebastian Kurz fra Østrig, der overtog sit parti, tog den australske grænsepolitik til sig; premierminister Mette Frederiksen fra Danmark, der tidligere på året erklærede, at hun ville reducere asylansøgningerne i Danmark til nul

Det er, hvad vores mål er. Vi kan selvfølgelig ikke love det. Vi kan ikke love nul asylansøgere, men vi kan skabe en vision, som vi gjorde før valget, at vi ønsker et nyt asylsystem og derefter gøre hvad vi kan for at gennemføre det.

Boris Johnson-regeringen i Storbritanien har diskuteret efterligning af Australien i mange måneder nu. I marts 2021 forklarede Johnson, at udsendelse af asylansøgere til udlandet for behandling var en human politik, der ville redde liv:

Målet her er at redde liv og afværge menneskelig elendighed, fordi folk der krydser kanalen bliver narret, og bundet af gangstere, til at betale enorme summer og risikere deres liv. Derfor har indenrigsministeren redegjort for den hårde række forslag, du har set. Målet er humanitært og  humant. ” (19. marts, Sunday Times)

I denne kontekst  er det kun et mindretal af australske vælgere, der bekymrer sig om Operation Suveræne Grænser indflydelse på deres lands omdømme. I en nylig afstemning fra Lowy Institute svarede 30 procent australiere, at deres lands strenge grænsepolitik hjalp, 40 procent at det ikke gjorde nogen forskel for dets internationale omdømme. Kun 28 procent mente, at det skadede omdømmet.

’Moral og politik

Det stærkeste argument mod denne afskrækkelsespolitik er hverken penge, juridiske forpligtelser eller internationalt omdømme: det er derimod moral og medfølelse og realiteten at et rigt demokrati påfører uskyldige mennesker, der søger beskyttelse, lidelse med henblik på at sende et signal til andre.

At fremsætte et moralsk argument udgør dog et andet dilemma for modstandere af Australiens hårde politik. Det kræver at man forklarer, hvordan en alternativ politik ikke vil føre til en gentagelse af, hvad der skete mellem 2008 og 2013:  at flere mennesker begiver sig ud og mange flere dør til søs.

Antal døde til søs under forsøget på at nå til Australien

Australske ledere fra begge partier er vedblivende vendt tilbage til dette punkt. Da mere end 1.200 mennesker druknede ud for den libyske kyst på en uge i april 2015, fortalte den australske premierminister Tony Abbot europæerne: ”Den eneste måde, I kan stoppe dødsfaldene på, er faktisk at stoppe bådene. Derfor er det så presserende, at landene i Europa vedtager stærke politikker, der vil stoppe dem, der smugler mennesker over Middelhavet. ” I oktober 2015 vendte Abbott tilbage med denne besked i en tale i London:

Det er nu 18 måneder, siden en enkelt ulovlig båd er søgt  til Australien … og – bedst af alt – er der ikke flere dødsfald til søs. Derfor er det eneste virkelig humane at stoppe bådene og genoprette grænsesikkerheden. ”

Liberale partiledere har vundet valg på at positionere sig  med en hård grænsepolitik. Selv hvis de ikke var overbeviste om denne politik, har de set den arbejde for dem. Labour-partiledere har set, at ikke føre en hård grænsepolitik har ført til valgnederlag. Den politiske virkelighed er, at den nuværende politik er populær blandt australske vælgere, som mange undersøgelser har vist. Siden 2013 er det blevet bakket op i parlamentet af både regeringskoalitionen (ledet af Venstre) og det største oppositionsparti. Mellem dem har disse to i øjeblikket 144 af 151 pladser i det australske Repræsentanternes Hus.

I april 2016 advarede Labour-leder Bill Shorten om, at “der ikke er en eneste person i Labour, der ønsker at se bådene starte igen.” I november 2017 gentog Shorten: ”forebyggelsesfaciliteterne på Manus og Nauru blev oprettet som transitcentre for at sikre, at Australien ikke var en destination for menneskesmuglere og for at stoppe dødsfaldene til søs. Denne strategi har fungeret. ” På Labour-partikonferencen i 2018 blev en repræsentant for NGO’en Læger uden grænser inviteret til at tale om den lidelse, det har forårsaget på mennesker i Manus og Nauru. Partiet besluttede dog stadig at fortsætte med at bakke pushbacks og  bliv-på-havet-behandling, fast besluttet på, som en talsmand udtrykte det, “at vi ikke vedtager nogen politik, der vil starte drukningerne igen.”

I 2019 blev Anthony Albanese valgt til partileder efter Labours valgnederlag i 2019. Albanese havde tidligere udtrykt modstand mod pushbacks. Men i 2018 forsvarede han politikken om at afvise alle ankommende uregulerede både. I et tv-interview erkendte han: “regeringens politik har stoppet bådene … De kommer ikke, så formålet med at afvise  båd er opnået.” Han sagde, at det var forkert af den tidligere Labour-regering at tro, at Australiens grænsepolitik ikke var en “trækfaktor” for asylansøgere, og at hvis Labour vandt det kommende valg, ville Labour være “hård mod menneskesmuglere” uden at blive “svag på menneskelighed . ”

Afliver det australske eksempel flygtningekonventionen?

Det er vigtigt at erkende, at der er et ægte moralsk dilemma for beslutningstagere med hensyn til uregulerede ankomster i spinkle både over havet.

Forestil dig, at du var kaptajn på et (australsk) krigsskib, der sejler op og ned ad havet ud for en kyst. Du ved, at titusinder af mænd, kvinder og børn på denne kyst forbereder sig på at sejle i ustabile både for at rejse til landet på den anden side af havet, som er mange dage væk, og for at ansøge om asyl der . Du ved også, at 1.200 mennesker druknede under sådanne ture året før.

Nu har din regering givet dig til opgave at stoppe de næste ti skibe med i alt 3.000 mennesker, samle dem op og derefter placere alle uden undtagelse på en lille ø midt i havet. Livet på denne ø er hårdt, folk er låst inde og kan ikke forlade øen i mange år. Nogle vil forsøge at dræbe sig selv af desperation. På den anden side ved du, at hvis du sender folk derud , vil titusinder af andre ikke komme om bord i de næste par år. Ingen drukner længere. Om tre år ville det være 3.600 mennesker, der ikke blev ofre for havet, inklusive hundreder af børn.

Du er en soldat, der adlyder din regerings instruktioner, men hvad synes du om det? Er dette en vanskelig, men alligevel rimelig, endda moralsk nødvendig opgave? Eller er de politikker, som du gennemfører dybt umoralske, og du vågner og føler dig skyldig om natten og tænker på dem, du har forladt på øen? I Australien, der har gennemført en sådan politik med stor folkelig støtte i de sidste 20 år, har svaret fra regeringen og de fleste af dens embedsmænd været, at en sådan politik er fornuftig og moralsk korrekt.

Mens de katastrofale menneskelige konsekvenser af ø-politikken er resultatet af bevidste valg, der involverer moralsk ansvar, er de dødbringende konsekvenser af at lade bådturene genoptage ikke mindre forudsigelige.

Og alligevel er det også klart: Hvis enhver potentiel flygtning tvinges tilbage rundt om i verden – fra Australien til Italien, fra Malaysia til Grækenland – vil der ikke være noget globtal beskyttelsesregime tilbage. Det brændende spørgsmål er, om der er en politisk levedygtig vej frem med (mindre end total) kontrol uden brutalitet, ikke i et eller andet fantasiunivers, men som et praktisk svar på udfordringerne i Det Indiske Ocean, Stillehavet eller Middelhavet.

Få publikationer har været mere kritiske over for Australiens politik end The Guardian. En artikel fra 2017 beskriver denne politik som et ”brutalt og uanstændigt stykke vildfarelse”. Og alligevel konkluderer den:

”Et alternatv til Australiens nuværende regime ville være, at folk, der søger sikkerhed på en farlig bådtur, blev opfanget – endda reddet – og ført til et sikkert sted. Disse mennesker kan behandles og genbosættes til tredjelande, hvor det er muligt. Dette nye regime vil have brug for forpligtelser med penge, ekspertise og politisk kapital. Det ville som ethvert system være ufuldstændigt, og et lille mindretal ville forsøge at udnytte det. Men det ledende princip skal være: øger Australiens handlinger beskyttelsen i verden for dem, der har brug for det? Australiens nuværende arrangement fejler kategorisk på dette grundlæggende spørgsmål. At stoppe både til søs kræver ikke nødvendigvis, at de stoppede derefter skal straffes måned efter måned, år efter år i ubegrænset og vilkårlig tilbageholdelse. De to hænger ikke sammen. ”

Dette antyder den vigtigste lektion fra Australiens erfaring: at vinde flertalsstøtte til en politik, der bevarer menneskelig værdighed og beskyttelse af flygtninge, kræver en alternativ politik for at opretholde kontrol, stoppe både og forhindre dødsfald til søs. En human politik bør forhindre titusinder af mennesker i at komme i både som i 2012-2013 i Det Indiske Ocean. Det bør opnå dette uden brutalitet, skubbe folk ud i selvmord på fjerne øer af udefineret, umenneskelig tilbageholdelse. Er en sådan politik mulig i Australien og andre steder? Hvordan kan flertallet overbevises om, at det er det?

Der er en mulighed for, at såfremt der ikke findes gode svar på disse spørgsmål, vil den nuværende konsensus i Australien blive adopteret andre steder i Asien og i Europa – hvor kun pushbacks  og den hårdeste afskrækkelse, reducerer ureguleret migration, hvilket er både moralsk og politisk ønskeligt -. Hvis dette sker, vil refoulement (tilbagesendelse) blive normaliseret rundt om i verden.

Dette ville være en fatal dolk drevet ind i hjertet af flygtningekonventionen. Så hvad skal der gøres?

(Tilføjelse fra Flygtninge i fare: Australien er en del af det britiske kongedømme)

Læs også kommentar til analysen af Mona Ljungberg, forkvinde for Flygtninge i Fare