Hvem lyver – ministeren eller embedsfolkene?

Posted on by

Den 14. februar meddelte udlændingeministeriet at Danmark samarbejder med bl.a. Østrig og Tyskland om at oprette asyl/udvisningslejre i 3. land udenfor Europa.

Vi har spurgt ministeriet, hvem de andre lande er, men måtte dog først en tur om Ombudsmanden for at få svar.

Ministeriet oplyser, det kun er Østrig, Tjekkiet og Tyskland.

M. Tesfaye bliver dog ved med at hævde det er en række lande.

Så hvem lyver? Ministeren eller embedsfolkene?