Tesfayes lovforslag er i strid med EU-lovgivningen

Posted on by

Den ungarske Helsinki-komite har offentliggjort en EU-dom over Ungarn om ulovlig masseafvisning af asylsøgere. Ungarn ofrer menneskerettighederne på antiflygtninge-alteret, men også vores alle sammens sikkerhed.

LInk til den ungarske Helsinkis gengivelse af dom og udtalelse her (på engelsk)
Oversat til dansk i nedenstående


17. december 2020

I henhold til den  Den Europæiske Unions domstol er Ungarns legalisering af “push-backs” i uoverensstemmelse med  EUs lovgivning

17. december 2020 (Budapest) – Den Europæiske Unions Domstol (CJEU) bekendtgjorde i dag sin dom og afsluttede processen om overtrædelse, der blev indledt i december 2015. Europa-Kommissionen indledte processen  på grund af bekymring over  flere nøgleelementer i den ungarske asylforordning: ubegrænset obligatorisk placering i transitzoner, politiets masse push-back af potentielle asylansøgere ved den serbisk-ungarske grænse og det faktum, at den ungarske lovgivning ikke tillader asylansøgere lovligt at blive i Ungarn imens deres sag er under appelprocedure. 

Allerede i  maj 2020 afsagde EU-domstolen en afgørelse vedr. obligatorisk (af asylsøgeres) placering i transitzoner. I sin dom fastslog Domstolen, at familier, der var anbragt i transitzonen, som  repræsenteret af den ungarske Helsinki-komité, var ulovligt tilbageholdt. Regeringen lukkede til svar transitzonerne.

I dagens dom konkluderede Domstolen, at de såkaldte ‘push-back-foranstaltninger’, der blev indført i juli 2016 og udvidet til hele landet i marts 2017, også er i strid med EU-lovgivningen. Ifølge det ungarske politi har næsten 50.000 push-backs fundet sted på den serbisk-ungarske grænse siden lovændringen i juli 2016.

Dagens dom vil forhåbentlig sætte en stopper for en af ​​de mest skammelige fremgangsmåder i den ungarske asylpolitik. Siden sommeren 2016 har den ungarske Helsinki-komité dokumenteret overtrædelser forårsaget af push-back. Siden starten har vi flere gange henledt regeringens, politiets og ombudsmandens opmærksomhed på, at push-backs er i strid med Ungarns internationale forpligtelser. I mange tilfælde har ofre rapporteret om ekstremt alvorlig mishandling i forbindelse med push-backs. Den ungarske Helsinki-komité repræsenterer ofre i flere sådanne sager, der for tiden er ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Efter Domstolens afgørelse er den ungarske regering forpligtet til at forelægge forslag til ændringer for Parlamentet i overensstemmelse med EU-lovgivningen. I mellemtiden skal de ungarske myndigheder afstå fra yderligere ‘Push-backs’”- sagde András Kristóf Kádár, formand for den ungarske Helsinki-komité, og hilste Domstolens dom velkommen.

Ungarn, har som unikt i Europa, fastsat i loven, at det ungarske politi kan tilbagevise udlændinge, der opholder sig i landet uden gyldige papirer, til den serbiske side af grænsehegnet uden høring eller uden at tillade dem at indgive en asylansøgning og uden at træffe en individuel beslutning om deres udvisning. Disse foranstaltninger respekterer ikke kun de mest grundlæggende proceduremæssige standarder, de overtræder også det forfatningsmæssige forbud mod kollektiv udvisning og udelukker mange mennesker fra asylsystemet.

De ungarske regler og praksis er ikke kun ekstremt skadelige set fra et menneskerettighedsperspektiv. Disse mennesker fratages en retfærdig procedure og muligheden for at ansøge om asyl. Loven forlanger ikke nogen individuel identifikation, inden de berørte personer tilbagevises fra Ungarn og ud af Schengenområdet til Serbien. I praksis betyder dette, at de ungarske myndigheder ikke nødvendigvis ved, hvem de har tilbagevist, eller end ikke om personen er eftersøgt af de ungarske eller EU-myndigheder. Derfor -, den ungarske regering har ikke bare ofret menneskerettighederne på alteret for anti-flygtningepolitik, men også vores alles sikkerhed.

LInk til den ungarske Helsinkis gengivelse af dom og udtalelse her (på engelsk)