Hvis nogen troede en Socialdemokratisk regering…….

Posted on by

Den 22.2.2003 sendte fire menneskerettighedsorganisationer nedenstående protestskrivelse. Bertel Haarder var nyudnævnt minister, og derfor var skrivelsen også stilet til ham. Men det var den tidligere socialdemokratiske regering, der havde været ansvarlig i de forhold, der er omtalt i skrivelsen. Også dengang fremhævede socialdemokratiet Flygtningenævnet som garant for at asylansøgere fik en ordentlig behandling. – Det er kun blevet værre siden dengang. Flere dommere i Nævnet giver afslag på trods af menneskers behov for asyl. Der er stadig tolkeproblemer og lemfældige dokumentvurderinger og flygtninge, der forsvinder ud i den blå luft efter at være blevet tvangsudsendt og afleveret til politiet i hjemlandet. – Og igen en socialdemokratisk regering uden nogen form for moral, når det gælder flygtninges liv …….Nu som i 2003

———————————————–

Minister for Flygtninge Bertel Haarder
Folketingets udvalg for udlændinge og Integration

Kopi til folketingets medlemmer og til Pressen

DR Dokumentar onsdag d. 22.1.03 ”Det store asyllotteri” viste med al tydelighed at en flygtnings mulighed for at få asyl beror på tilfældigheder. En tilfældig dommer, en tilfældig tolk, en lemfældig sproganalyse. Tilfældigheder der betyder at flygtninge bliver udsendt til tortur.

 • I DR Dokumentar så vi den unge mand Ashkan der blev afleveret af dansk politi til de iranske myndigheder og siden tortureret.

 • Før Ashkan var det den unge mand Siva der blev afleveret til myndighederne på Sri Lanka og siden tortureret.

 • Før Siva var det Dennis der blev udleveret af dansk politi til Indien og siden tortureret

Det er nogle af de såkaldt ”heldige”, fordi det lykkedes for dem at flygte fra deres bødler efter simpelthen at være blevet afleveret i armene på dem.

 • Der er dem som efter udlevering fra Danmark forsvinder i hjemlandets fængsler – de dukker  aldrig op igen.

 • Flygtninge der trak det forkerte nummer i ”Asyllotteriet”  har i årevis råbt og skreget om hjælp for at undgå at blive udleveret til deres hjemlands forfølgere.

 • Når de kommer til vores foreninger, ser vi som i DR-dokumentaren, afslag som vidner mere om nogle nævnsmænds personlige holdninger end faren for flygtningen i hjemlandet.

 • Vi ser lemfældige oversættelser fra tolke der hverken taler dansk eller asylansøgerens sprog. Alligevel vurderes tolkene som sandhedsvidner.

 • Vi ser tvivlsomme teste med tvivlsomme resultater, alligevel vurderes testene som sandhedsvidner.

 • Vi ser også omvendt, at en test bekræfter en flygtnings oplysninger. Hvad sker der så?
  I nogle af de sager vi kender til, får flygtningen alligevel afslag som utroværdig.

DR dokumentaren viste at der i høj grad er brug for en undersøgelse af på hvilket grundlag Flygtningenævnet træffer afgørelse i asylsager. – At der er brug for en praksis der tager udgangspunkt i Retsprincipper og ikke i nævnsmænds personlige holdninger og tilfældigheder.

Vi finder det derfor rigtigt at indstille til Folketingets medlemmer at forlange:

– En tilbundsgående undersøgelse af Flygtningenævnets afgørelser, her under de store udsving i antallet af   tilståelser og afslag på asyl.

– At planlagte udsendelser indstilles til der er foretaget en tilbundsgående undersøgelse.

– At asylsagen genoptages for følgende flygtninge omtalt på følgende sider:

mvh
Flygtninge i Fare, Komiteen Flygtninge under jorden, Flygtningesolidarisk Forum og den irakiske menneskerettighedsforening

Link til DRs omtale af dokumentaren 22.1.2003 “Det store Asyllotteri”