Danmarks falsker-rapport om Syrien

Posted on by

Politisk manipulation med fakta. Igen
Denne gang Udlændingestyrelsens rapport om forholdene i Syrien

Otte ud af tolv kilder i Udlændingestyrelsens Syrien-rapport (den der konkluderer at syriske flygtninge kan vende sikkert tilbage til Damaskus) siger, at Danmarks politik om syriske flygtninge ikke afspejler de virkelige forhold, oplyser HRW.  Udtalelsen af 19.4.2021 oversat til dansk i nedenstående (Den originale udtalelse på hrw her)

Vi, de undertegnede analytikere, forskere og andre eksperter i syriske forhold, fordømmer kraftigt den danske regerings beslutning om at fjerne “midlertidig beskyttelse” til syriske flygtninge fra Damaskus. I denne beslutning er brugt vores vidneudsagn til den danske udlændingestyrelses rapport om oprindelsesegn (COI) om Damaskus, men vi generkender ikke vores synspunkter i efterfølgende regeringskonklusioner eller politikker, og vi finder heller ikke, at Danmarks politik i forhold til syriske flygtninge fuldt ud afspejler de virkelige forhold i områdt. Vi opfordrer den danske regering til at revidere sine konklusioner om Damaskus, så de bedre afspejler de nuværende risici for potentielle tilbagevendende og ændre sin nuværende flygtningepolitik til at være i overensstemmelse hermed.

Vi mener, at forholdene i øjeblikket ingen steder  i Syrien er sikre for tilbagevenden, og at enhver tilbagevenden skal være frivillig, sikker og værdig, som EU og UNHCR tydeligt har sagt. Vi opfordrer danske myndigheder til at overholde den holdning, der blev skitseret i Europa-Parlamentets beslutning i sidste måned, som: ”minder alle medlemsstater om, at Syrien ikke er et sikkert land at vende tilbage til; mener, at enhver tilbagevenden skal være sikker, frivillig, værdig og informeret og på linie med EU’s erklærede holdning: – vi “opfordrer alle EU-medlemsstater til at afstå fra at ændre nationale politikker til at fratage visse kategorier af syrere deres beskyttelsesstatus og til at ændre kurs, hvis man allerede har anvendt sådanne politikker. ”

I 2019 omklassificerede danske myndigheder officielt Damaskus til at være ”sikkert” i sin landerapport (COI-rapport) om forholdene i Damaskus og omegn. Mens landerapporter (COI-rapporter) regelmæssigt bruges af regerings- og EU-agenturer til at informere i asylbeslutningsprocessen sammen med  tematiske, landespecifikke eller sagsspecifikke oplysninger, mener vi, at vores ekspertudtalelse, baggrundsinformation og anden rådgivning til Udlændingeservice er blevet undervurderet.

Ved at omklassificere Damaskus til at være “sikkert” område, har danske myndigheder ultimativt besluttet, at flygtninge med oprindelse i den syriske hovedstad, der havde søgt asyl og modtaget subsidiær beskyttelse i Danmark, i fremtiden kan få deres midlertidige opholdstilladelse frataget. Som et resultat heraf meddelte den danske regering sidste måned (marts 2021) 94 syriske flygtninge i landet, at de ikke vil få deres opholdstilladelse fornyet.

Damaskus har muligvis ikke oplevet aktive fjendtligheder i konflikten  siden maj 2018 – men det betyder ikke, at det er blevet sikkert for flygtninge at vende tilbage til den syriske hovedstad. Mange af de vigtigste drivkræfter for fordrivelse fra Syrien forbliver, da flertallet af flygtninge flygtede og fortsætter med at frygte regeringens sikkerhedsapparat, vilkårlige arrestationer og tilbageholdelser, tortur, militær værnepligt og chikane og diskrimination.

Den syriske regering og dens sikkerhedstjeneste har konsekvent forfulgt dem, der har udtrykt uenighed eller vist modstand, inklusiv vilkårlig tilbageholdelse, tortur og chikane af kritikere og deres slægtninge. På trods af amnesti og erklæringer om det modsatte har den syriske regering endnu ikke demonstreret nogen ændring i sin adfærd. Selv hvor enkeltpersoner har opnået sikkerhedsgarantier fra regeringen, har misbrug fulgt efter. Der er en risiko for enhver, der flygtede fra landet eller har talt imod regeringen, – handlinger, der opfattes som illoyalitet, hvilket kan resultere i, at de bliver behandlet med mistanke, straf eller vilkårlig tilbageholdelse. Imidlertid er forværrede socioøkonomiske og humanitære forhold i og omkring Damaskus sådan, at de har produceret nye og forværrede beskyttelsesrisici, der ikke svarer til en sikker, værdig og frivillig tilbagevenden. I sin 2021-beskyttelsesvurdering udtalte FNs flygtningeagentur (UNHCR), at det “mener, at ændringer i de objektive forhold i Syrien, herunder relative sikkerhedsforbedringer i dele af territoriet, ikke er af grundlæggende, stabil og holdbar karakter, der er ingen garanti ved ophør af flygtningestatus.

Der er et presserende behov for at genoverveje politikker, der differencierer risikoen for tilbagevenden for syriske flygtninge, der flygtede fra landet som følge af individuel frygt for forfølgelse, såvel som dem, der flygtede fra generelle konfliktforhold. Dansk politik kan føre til en bekymrende kurs i den europæiske flygtningepolitik i retning af tilbagekaldelse af bopæl og andre begrænsninger i forhold til den sidstnævnte gruppe, men som UNHCR advarer: ”medlemmer af en større enhed, uden at være individuelt udskilt, kan blive mål for forfølgelse fra forskellige aktører på grund af en reel eller opfattet støtte til en anden part i konflikten, “og at” i disse situationer er risikoen for at blive overfaldet alvorlig og reel og på ingen måde mindsket af det faktum, at den pågældende person som individ muligvis ikke er målet” . Konfliktens meget lokale karakter har betydet, at alene det at stamme fra et bestemt område af hovedstaden kan svare til beskyttelsesrisici for tilbagevendende flygtninge, mens myndigheder i Damaskus tagen en forbløffende bred vifte af love, dekreter og artikler i anvendelse og arresterer og tilbageholder tilbagevendende flygtninge for forbrydelser, opfattet begået siden de forlod landet. I et sådan  politiks anliggende kan det  i øjeblikket med ingen rimelighed antages, at nogen syrer kan være så sikre, at man kan  fjerne deres beskyttelsesstatus for at tvinge dem til en  tilbagevenden til Damaskus eller til andre steder i Syrien.