EU-dom giver børn ret til familieliv med udenlandsk forælder

Posted on by

Der har ikke lydt meget om det i medierne – men vigtigt er det at det bliver alment kendt:

EU-domstolen har 5. maj 2022 afgjort, at et barn har ret til at leve med begge sine forældre i det land, hvor barnet har Statsborgerskab, hvis barnet har tilknytning til begge forældre. Udlændingestyrelsen meddeler at et større antal afvisningssager (iflg. Ægteskab uden grænser – ca 2000 sager siden 2017) nu vil blive undersøgt og evt genoptaget. Forældre, der har fået afslag før 2017 kan selv søge deres sag genoptaget.

pressemeddelelse fra Udlændingestyrelsen 14.10.2022