Hvem træffer afgørelse i Flygtningenævnet?

Posted on by

Er denne Nævnspraksis blevet ændret?
Er det en dommer eller nævnssekretær, der træffer afgørelse i asylsager?

Det lyder så selvfølgeligt fra Christiansborg, at det er flygtningenævnets dommere, der suverænt træffer afgørelse i asylsager. Og det har vi så været nødt til at stole på i mange år. Det skrev vi på vores webside 1.10.2007.

Vi var nødt til at tro på det omend med stor forundring. For hvordan kunne det lade sig gøre, at en aktiv indisk tortureret regimemodstander fik afslag på asyl, imens en anden dommer gav asyl til hans bror med begrundelsen af hans (afslåede) brors regimemodstand satte ham i fare for fængsling og tortur? – og hvordan kunne det lade sig gøre, at den afslåede bror, som blev udvist og fængslet og tortureret fik afslag igen, med dommere ved bordet, – da det lykkedes ham at flygte atter en gang og nå til Danmark.

Og hvordan kunne det lade sig gøre, at to brødre fra Kosovo med samme asylmotiv fik forskellig afgørelse hos to forskellige dommere. Den ene bror fik asyl, den anden blev udvist.

Så kom vi i besiddelse af  en intern skrivelse fra Flygtningenævnets sekretariat til en af flygtningenævnets dommere. Det var en afgørelse af en genoptagelsesansøgning de facto truffet af Flygtningenævnets sekretariat, og videresendt til dommeren med indstilling til at følge sekretariatets afgørelse. Det gjorde dommeren. Med dommerens underskrift på afgørelsen, blev den derefter sendt til votering hos retning af nævnets medlemmer, der lænede sig op ad dommeren.

Citat fra sekretariatets skrivelse til dommeren:

Det indstilles* at der meddeles afslag på genoptagelse, jf. vedlagte udkast til afgørelse.  ”Ifald vedlagte afslag på genoptagelse godkendes, sender jeg det ud til nævnsmedlemmerne sammen med et voteringsskema med en frist på 10 dage.”

*(Understregningen af “det indstilles” var foretaget af sekretariatet)

Indstillingen fra sekretariatet indeholder endvidere et kort resume af genoptagelsesanmodning, der sandsynliggør at asylsøgeren i sit hjemland er i risiko. Sekretariatsmedarbejderen medsendte i sit brev til dommeren endvidere flygtningenævnets tidligere afgørelse, ansøgningen om genoptagelse, og dommerens notater ved den oprindelige afgørelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Støttekredsen for flygtninge i fare