Danmarks bidrag til dehumanisering af migranter

Posted on by

De, der frygter konventionerne

Matthias Tesfaye, Martin Henrik, Pernille Vermund m.fl ligesindede, der er eller der søger ind i Folketinget har kvaler med konventionerne om menneskerettigheder. For kun statsmagten kan stilles til ansvar for menneskerettighedsdomstole og for at krænke almindelige borgeres rettigheder. Folketingsmedlemmer er en del af statsmagten! Så derfor


Havde konventionerne om menneskerettigheder ikke eksisteret

Var det danske domstolssystem i 1985 sluppet af sted med at stemple en af Danmarks mest hæderspriste dokumentar-journalister, Jens Olav Jersild, for udbredelse af racisme.

– Og sluppet af sted med at straffe journalister for at oplyse om og afsløre en racistisk gruppe.

Havde konventionerne om menneskerettigheder eksisteret inden 1935 

Havde konventionerne om menneskerettigheder eksisteret inden 1935 Havde konventionerne om menneskerettigheder eksisteret, og ikke mindst havde de europæiske statsledere overholdt dem, var millioner af jøder og romaer ikke blevet slavegjort, udsultet, tortureret og udslettet i Europa under 2. verdenskrig.

Havde konventionerne om menneskerettigheder eksisteret inden 1935

Havde konventionerne om menneskerettigheder eksisteret, og ikke mindst havde de europæiske statsledere overholdt dem, havde landene udenfor Tyskland taget imod de udstødte jøder, også selvom det drejede sig om millioner, i årene op til 2. verdenskrig. [/column][/row]

Overholdt europæiske statsledere konventionerne i nutiden

Overholdt europæiske statsledere konventionerne i nutiden og arbejdede for at menneskerettigheder som beskrevet i konventioner skulle være hver mands ret, ville tusinder af menneskeliv blive reddet hver dag, i stedet for at gå til grunde i krig, ørkner og have under flugt, eller i slaveri. – Og ingen mennesker skulle føle sig mindreværdige pga deres etnicitet og nationalitet og hudfarve.

Kort sagt

Fandens moralister tordner imod Menneskerettighedskonventionerne, fordi

Konventioner om menneskerettigheder er bestemmelser om, at staters magthavere skal opføre sig ordentligt over for de befolkninger og personer, de har magt over uanset hvor og hvordan man blev født og i hvilken social sammenhæng og kulør eller mangel på samme. – Grunden til at de tordner imod konventionerne.

Med venlig hilsen
Mona Ljungberg, – flygtninge i fare