Flygtningekatastrofen I Bosnien

Indledningsvis: Tak for bidrag  I vores forrige Nyhedsbrev fortalte vi om, flygtninge i fare for at omkomme af sult og kulde i de bosniske bjerge, hvis ikke der kommer hjælp. Efterfølgende er der kommet mere hjælp fra forskellige organisationer.  Også vi har modtaget flere bidrag, og har overført 500 euro til en lokal frivillig i Bosnien. Vedkommende vil sørge for pengene kommer til at gøre nytte, hvor det er hårdest tiltrængt. Læs mere om situationen nedenfor. Kaos i humanitærhjælp, EU, FN udstilles i Bosnien  Man skønner, der er omkring 5000 -10000  flygtninge i Bosnien. Iflg vores informanter har 6-7000 fået læs videre →

Sådan er også EU involveret i tortur, slavehandel og drukning af migranter

Grækenland Grækenland er EUs ydergrænse mod havet. Flygtninge- og migrantbåde, der når ind på græsk farvand, presses af græske kystbåde tilbage til tyrkisk farvand eller Libyens. Der skydes også imod flygtningebådene. EU har indgået aftale med libyske militser om at tvinge flygtninge på Libysk farvand ind til Libyen. I libyen fængsles og handles migranter og flygtninge til slaveri. Hvad er Frontex (i grove træk) Frontex er et selvstændigt organ, nedsat af EU til at beskytte EUs ydre grænser mod ulovlig indtrængning (indtrængning af kriminelle) Militær fra EUs medlemslande deltager i Frontex-grænseovervågning.  Frontex-overvågerne skal overvåge at lande, som ekvs. Grækenland, hvortil læs videre →

Posted in EU

Frontex dækker over illegale pushbacks

Spiegel 10.11.2020 (oversættelse mona ljungberg) EU-Kommissionen stiller ultimatum til Frontex-chefen, Leggeri Ifølge SPIEGEL-undersøgelser er Frontex involveret i ulovlige pushbacks af flygtninge. Nu har EU-Kommissionen afhørt lederen, Fabrice Leggeri, af ​​agenturet for grænsebeskyttelse på et hastemøde. Europa-Kommissionen forventer svar fra Frontex-chefen. Fabrice Leggeri er nødt til inden udgangen af ​​november at kommentere indvolveringen af ​​hans grænsebeskyttelsesagentur i ulovlige pushbacks af flygtninge. Dette er konklusionen på et hastemøde i Frontex-bestyrelsen tirsdag. EU-kommissær Ylva Johansson tweetede´;  mødet er en god start, hun vil gøre processen gennemsigtig. Leggeri bør besvare Kommissionens spørgsmål på næste møde i bestyrelsen. EU havde indkaldt til mødet for at læs videre →

Posted in EU

EU-socialdemokratisk gruppe: Frontex-chef bør gå af

Der Spiegel. 1.12.2020 (oversættelse; Mona Ljungberg) Beskyldninger mod EUs-grænsebeskytter (Frontex) Socialdemokrater i EU kræver at Frontex-chefen, Leggeri, fratræder (undtaget det danske socialdemokratiske medlem,) Frontex har været involveret i flere ulovlige pushbacks i Det Ægæiske Hav. Nu stiller  socialdemokraterne i EU-parlamentet mistillidskvotum til lederen af grænsebeskyttelsesagenturet, Fabrice Leggeri Socialdemokraterne i EU-parlamentet opfordrer Frontex-chefen, Fabrice Leggeri, til at træde tilbage. Dette har Parlamentarikerne meddelt i en erklæring. Kort forinden havde Leggeri måtte forklare i Europa-Parlamentet om deltagelse fra Frontex i ulovlige pushbacks i Det Ægæiske Hav. Leggeri svarede ikke på spørgsmålet om, hvorvidt Frontex er involveret i ulovlige pushbacks ved EU’s ydre læs videre →

Posted in EU

spørgsmål til EU-kommission

Spørgsmål til EU-kommission fra Nikolaj Villumsen Parlamentsgruppen de Nordiske Grønne På henvendelse fra “Flygtninge i Fare” Vedr. de ansvarlige embedsfolk i EU-kommissionen, der har dækket over kroatisk tortur mod migranter.  Siden 2017 har adskillige NGO’er vidnet om overgreb og tortur begået af kroatisk grænsepoliti mod migranter og flygtninge på Kroatiens territorium. Tortur og overgreb rapporteres siden 2019/20 systematisk af NGO “Border violence Monitoring Network”,   Den engelske avis Guardian oplyser 15.6.2020,  efter at have fået indsigt i kommissariats-embedsfolks  interne e-mails; “Ahead of responding to inquiries from a senior MEP in January, a commission official had warned a colleague that the Croatian læs videre →

Posted in EU

20 år efter ankomst til Danmark….

Hun kom til Danmark 11 år gammel. Efter 15 år i asylsystemet fik hun og familien endelig asyl. Men i Danmark gives kun asyl for få år ad gangen. Hun har naturligt søgt om forlængelse af sin opholdsstilladelse. Julemåneden 20 år efter hun kom til Danmark indledtes for hendes vedkommende med en heldagsafhøring om sit asylmotiv. En kvinde, der kom hertil som 11-årig. Til afhøring var tolk til stede, (hun taler dansk som 2. modersmål) sagsbehandler  og andre sagsbehandlere, der skulle konfereres med Nej, Matthias Thesfaye. Det er ikke flygtningene, der koster Danmark. Det er en politisk tvangstanke om at læs videre →

Hvis din politik var god….

Hvis din politik var god!!! Ville du ikke have brug for at hetze flygtninge Til at sælge den Det danske asylsystem er ikke  uafhængige domstole men er styret fra Christiansborg. Udlændingestyrelsen er underlagt Migrationsministeriet Flygtningenævnet er underlagt dansk lovgivning. Flygtninge er ikke turister- Nogen bør belære minister Matthias Tesfaye om virkeligheden. Læs mere i asylbogen: om kunsten at overleve på må og få

Vi sælger ud

Asylbørns fotoudstilling. Vi mangler penge. Vi sælger ud. Årets julegaveide 🙂 – Billederne er 70 x 40 cm indrammet og ikke sløret som dem lagt på nettet. Der findes kun 1 eksemplar af hver forstørrelse. Motiverne er forskellige og nogle af dem kan ses i bogen, som du får link til her – der er også kontakt adresse Pris minimum: 200 kr stykket. Køb giver adgang til et års gratis medlemskontingent af Støttekredsen til Flygtninge i Fare. 

Danmarks 24 kvoteflygtninge på 4 år

I årene 2017, 2018, 2019 har Danmark ikke modtaget kvoteflygtninge Danmark besluttede i 2019 at modtage 30 kvoteflygtninge – 24 af disse var ankommet i september 2020 Danmark besluttede i august 2020 at modtage yderligere 200 kvoteflygtninge i 2020 De 200 kvoteflygtninges indrejse er siden blevet udskudt til 2021. Regeringen begrunder det i covid19-situationen. Kilde udlændinge- og migrationsministeriet Det er misbrug af pandemien til ikke at deltage i Europas og landenes ansvar Med lidt god vilje kan 200 kvoteflygtninge corona testes og bringes i isolation 2 uger inden planlagt indrejse i Danmark Flygtninge og asylsøgere har ikke bragt covid19 til læs videre →

Bosnien tvungent nærområde.

Bosnien har  igennem de seneste fem år været ufrivilligt nærområde for udlændinge, der søger tilflugt i Europa fra krig og fattigdom. Omkring 5000 flygtninge og migranter opholder sig i bjergene og vinterkulden er begyndt at sætte ind. Der kan blive ned til 20 graders frost. UNHCR advarer om en humanitær katastrofe er under opsejling. Bosnien får meget lidt støtte fra EU til oprettelse af indkvarteringscentre for flygtninge og migranter. Landet har selv voldsomme problemer efter krigene 1992-1996. Den eneste mulighed for en fredsaftale blev en opdeling af Bosnien i et indviklet system af en føderation og en republik og derudover læs videre →