Danmarks 24 kvoteflygtninge på 4 år

I årene 2017, 2018, 2019 har Danmark ikke modtaget kvoteflygtninge

Danmark besluttede i 2019 at modtage 30 kvoteflygtninge – 24 af disse var ankommet i september 2020

Danmark besluttede i august 2020 at modtage yderligere 200 kvoteflygtninge i 2020
De 200 kvoteflygtninges indrejse er siden blevet udskudt til 2021. Regeringen begrunder det i covid19-situationen. Kilde udlændinge- og migrationsministeriet

Det er misbrug af pandemien til ikke at deltage i Europas og landenes ansvar

Med lidt god vilje kan 200 kvoteflygtninge corona testes og bringes i isolation 2 uger inden planlagt indrejse i Danmark

Flygtninge og asylsøgere har ikke bragt covid19 til Danmark, men hjemvendte skiturister.