1. maj – engang arbejdernes internationale kampdag

Posted on by

Hvad er 1. maj egentlig i dag? Udover politiske taler
og allermest markeringer og drukfester?

Engang var arbejderne overalt i verden fattige og udnyttede som billig arbejdskraft og arbejde under horrible forhold. Livsfarlige, nedslidende, slaveagtige forhold. Folk rundt omkring boede på fabrikkerne, børn blev født på fabrikkerne, og døde der. I kulminer, guldminer, og hvad der ellers findes og var. Dengang da jordbrug forvandledes til det industrialiserede samfund.

Den 1. maj blev indført af arbejdere i USA som årets internationale kampdag og fridag for arbejdere. Dagen hvor arbejderne nedlagde  arbejdet og demonstrerede for at få indført kortere arbejdsdage og fridage.

Læg mærke til det internationale

I dag er der stor forskel på arbejdernes lønforhold og livsvilkår. Og “arbejder”titlen dækker mange andre grupper end dengang og helt op til vores æra med den ny it-teknologi. En murer, karakteriseres som arbejder, men de færreste uddannede murere er fattige som dengang. Ihvertfald ikke i Danmark. Murerarbejdsmænd? Elektrikeren? Nogle tjener mere end direktøren og er selv selvstændige.

– De ufaglærte har mindre indtægt. Kassedamen, hvis arbejdskraft engang ville være at betragte som et af de mere privilligerede job, (hun sidder jo ned og skal ikke slæbe) , rengøringsarbejdere, og faktisk mennesker som er uarbejdsdygtige grundet sygdom, det være sig faglært som ufaglært, og andre der af forskellige grunde er svag arbejdskraft.

I dag handler 1. maj ikke om arbejderes rettigheder.
Man kan ikke generalisere alle arbejdere som dårtligt stillede.

Arbejdere i det meste af verden har opnået store forbedringer i livsvilkår siden første 1. maj 1890. Ser vi lige bort fra kvinderne, der sidder i Thailand og Bangladesh og syr tøj under slavelignende forhold til mange af os i vesten, og børnearbejde i mange af Afrikas kaffe- og chokoladeplantager og børn der sendes ned i minerne i Kina og Indien for at udvinde metaller til vores i-phones, og børnene der sælges i Afghanistan og Parkistan og Indien for at søskendeflokken kan overleve…..

Så når du står her stolt den 1. maj

Så når du står her stolt den 1. maj og siger og tænker, “denne velstand er mine forfædres fortjeneste, den har jeg ret til og ingen skal tage den fra mig, de fattige i dag må kæmpe selv” – så husk lige:

Dine forfædre var en del af en international bevægelse. Fordi datidens fattige stod sammen på tværs af alle lande, ikke kun den 1. maj-store-fine-ord, derfor fik også danske arbejdere og fattige rettigheder og bedre livsvilkår og nogle af os endda velfærd.

Datidens fattige, dine og vores forfædre, fik også støtte og solidaritet fra bedre stillede borgere. De store studenteroprør har været i solidaritet på tværs af grænsermed de svagest stillede i samfundene.

Sammenhold gør stærk. – også når det nu er andre, der har brug for din solidaritet.
Jeg tror faktisk dine forfædre ville blive stolte af at se dig føre deres indsats for sammenhold på tværs af grænser  og velfærd for alle

Mona Ljungberg