spørgsmål til EU-kommission

Spørgsmål til EU-kommission fra Nikolaj Villumsen
Parlamentsgruppen de Nordiske Grønne
På henvendelse fra “Flygtninge i Fare”

Vedr. de ansvarlige embedsfolk i EU-kommissionen, der har dækket over kroatisk tortur mod migranter. 

Siden 2017 har adskillige NGO’er vidnet om overgreb og tortur begået af kroatisk grænsepoliti mod migranter og flygtninge på Kroatiens territorium. Tortur og overgreb rapporteres siden 2019/20 systematisk af NGO “Border violence Monitoring Network”,  

Den engelske avis Guardian oplyser 15.6.2020,  efter at have fået indsigt i kommissariats-embedsfolks  interne e-mails;

“Ahead of responding to inquiries from a senior MEP in January, a commission official had warned a colleague that the Croatian government’s failure to use money earmarked two years ago for border police “will for sure be seen as a ‘scandal’”.

Det fremgår herefter, at kommissariatet var så bekymrede for Kroatiens afrapportering om anvendelsen af EU-midlerne, at man bad om et forhåndsudkast og herefter tilrettede den til en rapport, der kunne godtages.

EU-kommissariatets embedsmænd har med sin “cover-up” dermed medvirket til overgreb mod mennesker og den europæiske menneskerettighedskonvention §3 Forbud mod tortur,  EU-traktatens artikel 2 menneskerettigheder og artikel 17 Kommissionens opgaver.

Ifølge kilden har embedsfolk i Kommissionen altså dækket over tortur begået af kroatisk grænsepoliti samt Kroatiens misbrug af EU-midler, der skulle være brugt til overvågning af grænsepolitiet.

  1. Hvilke konsekvenser får det for pågældende embedsfolk?
  2. Hvad vil Kommissionen gøre for at hindre gentagelser?