20 år efter ankomst til Danmark….

Hun kom til Danmark 11 år gammel. Efter 15 år i asylsystemet fik hun og familien endelig asyl. Men i Danmark gives kun asyl for få år ad gangen.

Hun har naturligt søgt om forlængelse af sin opholdsstilladelse. Julemåneden 20 år efter hun kom til Danmark indledtes for hendes vedkommende med en heldagsafhøring om sit asylmotiv. En kvinde, der kom hertil som 11-årig. Til afhøring var tolk til stede, (hun taler dansk som 2. modersmål) sagsbehandler  og andre sagsbehandlere, der skulle konfereres med

Nej, Matthias Thesfaye. Det er ikke flygtningene, der koster Danmark. Det er en politisk tvangstanke om at mennesker uden land skal jagtes og ikke trives,  der koster skattekroner.

Kvinden er syrisk kurder, har to børn på 2 og 4 år, der er i sagens natur ingen tilknytning tilbage til Syrien.

Mona Ljungberg